Do czasu powstania Zalewu Sosina, cały teren nazywano Kniejami. Nazwa ta funkcjonowała już w XVI w.

REKLAMA

W znajdujących się na tych terenach lasach zamieszkiwały jelenie, a w moczarach gnieździły się kaczki. Jeszcze w 1815 roku polowano tutaj na łosie i dziki. Z Wiednia przyjeżdżali tu na polowania różni bogacze – baronowie i hrabiowie.

W roku 1960 wycięto lasy, a 10 lat później rozpoczęto regulację Łużnika. Piasek, który uzyskiwano z tych terenów, był potrzebny do podsypywania górniczych wyrobisk. Pozostawione po wykopaliskach zagłębienia postanowiono rekultywować. Zasadzono nowe drzewa tworząc lasy, a piaskowe wyrobiska zalano wodą, tworząc znany wszystkim jaworznianom Zalew Sosina.

Wypadek na Sosinie. Ucierpiał narciarz wodny.Nazwa Sosina pochodzi prawdopodobnie od rosnących tu sosen.

Pierwsze 17 ha zalewu powstało na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, a po upływie dekady zbiornik powiększono do dzisiejszego rozmiaru, liczącego około 50 ha. Średnia głębokość Sosiny to 2 m. W środkowej części zbiornika, na niewielkiej wyspie istnieje rezerwat ptactwa wodnego.

Na początku lipca br. prezydent Jaworzna Paweł Silbert podpisał umowę na wykonanie pierwszego etapu rewitalizacji Sosiny.

NU

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement