Radni przyjęli budżet na 2019 rok

Dziś w Urzędzie Miejskim odbyła się trzecia po wyborach sesja Rady Miejskiej, której przewodniczył Tadeusz Kaczmarek. Radni obradowali w pełnym składzie.

REKLAMA

Jednym z 21 punktów porządku obrad było głosowanie nad przyjęciem budżetu na 2019 rok. Przed głosowaniem radni mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia do projektu uchwały budżetowej i z tego prawa skorzystała m.in. radna Renata Chmielewska, która zarzuciła prezydentowi zbytnią dbałość o centrum miasta i brak projektów dla osiedli ościennych.

Paweł Silbert dość ostro zareagował na wystapienie radnej Chmielewskiej reprezentującej mieszkańców kilku dzielnic Jaworzna nazywając je żenującym i przytaczając przykłady inwestycji zrealizowanych w mieście.
W obronę koleżankę wzięła Barbara Sikora tłumacząc, że warto wziąć pod uwagę opinię innych. Faktem pozostaje, że niektóre dzielnice miasta posiadają drogi, na których kierowcy załamują ręce i ta skrajność między centrum, a dzielnicami ościennymi razi jaworznian.

Radny Janusz Ciołczyk w swoim wystąpieniu zadał ważne pytanie, czy zostaną w budżenie na przyszły rok wzięte pod uwagę podwyżki płac dla pracowników kultury.
Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, 6 się wstrzymało.

Kolejnymi projektami w porządku obrad były; usunięcie dwóch pomników Władysława Palki i Janka Martyniaka w związku z dekomunizacyjną ustawą IPN oraz montaż nowej tablicy memoratywnej na pomniku w Byczynie na skrzyżowaniu Krakowskiej z Gwardzistów.
Przeciw usunięciu zwłaszcza pomnika Janka Martyniaka, żołnierza Gwardii Ludowej, głosowała Barbara Sikora.
Przewagą 14 głosów za przyjęciem uchwały radni zdecydowali o usunięciu wspomnianych pomników. O innych tematach poruszanych na dzisiejszej sesji przeczytać będzie można na jaw.pl lub tygodniku Co Tydzień.

Dorsz

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki