Swoją nazwę Dąb prawdopodobnie zawdzięcza znajdującemu się ongiś na tych terenach borowi z dużą przewagą drzewostanu dębowego.

REKLAMA

Rozwój przemysłu hutniczego oraz kopalnianego spowodował znaczne wycięcie boru, oraz rosnących tam dębów, do tego stopnia, że do dzisiaj na tych terenach dęby rosną bardzo nielicznie. Kilka najstarszych okazów liczących po 200-300 lat rosną przy ul. Dąb i są objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody.

Około XV w. w lasach tych znajdowała się niewielka osada robotników leśnych zwanych smolnikami, którzy wyrąbywali lasy należące do dworu. Przecierali oni drewno w miejscowym tartaku i spławiali je Przemszą.

Około roku 1910 w Dębie otwarto 4-klasową szkołę powszechną, a w 1977 razem z Jeleniem Dąb został włączony do Jaworzna. 

Inna możliwość genezy nazwy Dąb może łączyć się z faktem, że w średniowieczu miejscowość ta znajdowała się w posiadaniu rodziny Dębińskich.

W Dębie znajduje się również Ogiernia, gdzie w XIII w. wypasały się stada koni. Prawdopodobnie to właśnie tutaj zaopatrywali się w konie dowódcy husarii Jana III, gdy w 1683 r. szedł na odsiecz Wiedniowi.

NU

Pozostałe artykuły: