Dzielnice: tak, a nie inaczej – Warpie i Galmany – historia nazwy

Ruda cynku – Galman

Nazwa Galmany jak wiele osób może się domyślać, pochodzi od wydobywanej w tych rejonach utlenionej rudy cynku zwanej galmanem.

REKLAMA

Rudę na początku wydobywano systemem szybikowym. Tworzone w ten sposób studzienki miały często po 8 m głębokości oraz posiadały liczne chodniki. 

Jeszcze dzisiaj można spotkać na Galmanach zapadliska po owych szybikach oraz maleńkie stawiki-oczka.

Na terenie dzisiejszego Osiedla Galmany w przeszłości znajdowała się kopalnia o takiej właśnie nazwie. Wydobycie głębinowe rud galmanu prowadzono do lat 60. XX wieku.

Co ciekawe tereny i obiekty zlikwidowanej kopalni zostały przejęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie (obecnie Wodociągi Jaworzno) wraz z dniem 1 stycznia 1966 r. 

Warpie

Nazwa Warpie związana jest ze słowem „warp”, które najprościej mówiąc, oznacza hałdę nieużytecznej skały (odpadów) jak popiół czy żużel, które usuwane były najczęściej z kopalń oraz zakładów przeróbczych.

NU

Pozostałe artykuły:

 

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement