Porozumienie w wielkim stylu

Zarządcy SM Górnik i wspólnot mieszkaniowych z Jaworzna podpisali porozumienie o współpracy i przedstawili je prezydentowi Pawłowi Silbertowi na spotkaniu, które odbyło się 12 lutego 2019 r w Urzędzie Miejskim.

REKLAMA

To ogromny przełom w stosunkach między zarządami. Porozumienie o wspólnych działaniach dotyczy:
– utrzymania czystości w mieście, estetyki stanowisk na odpady, wywozu odpadów komunalnych
– budowy wspólnych miejsc postojowych,
– opiniowanie wszelkich aktów prawnych, rozporządzeń, uchwał Rady Miejskiej w zakresie gospodarki odpadami.

Porozumienie wręczył prezydentowi wice prezes zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, Tadeusz Bożek. Na spotkaniu omówiono takie kwestie jak możliwości zorganizowania dodatkowych wywozów odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych przez firmę je wywożącą.
Zajęto się też formami odbioru w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów ich większej ilości, aby nie zalegały na stanowiskach obsługiwanych przez zarządców i spółdzielnie. Ponadto poruszono temat prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców bloków oraz odpowiedniej edukacji dla osiągnięcia przez miasto wymaganego poziomu odzysku. Pochylono się również nad problemem bezdomnych na stanowisku kontenerowym w rejonie ul. Starowiejskiej oraz ewentualnego zainstalowania tam monitoringu. Omówiono również kwestię zagospodarowania terenów pod parkingi a w szczególności w rejonie ul. Maksymiliana Kolbego w stronę ul. Starowiejskiej.

Zarządcy wyszli z propozycją organizowania cyklicznych spotkań z prezydentem lub jego przedstawicielami w celu omawiania na bieżąco spraw dotyczących gospodarki odpadami oraz organizacji miejsc postojowych.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki