W marcu do wglądu dwa projekty zagospodarowania przestrzennego

Fot. UM Jaworzno

Dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie można obejrzeć od 1 do 29 marca 2019 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

REKLAMA

Projekty dotyczą ul. Wandy oraz „Sfery Południe” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Fot. UM Jaworzno

Projekty zostaną wyłożone do publicznego wglądu w godzinach pracy urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 52.

Dyskusje publiczne na temat przyjętych rozwiązań w projektach planów odbędą się 20 i 21 marca.

20 marca o godz. 15.00 w sali nr 1 siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się dyskusja dotycząca „Sfery Południe”.

21 marca o godz. 15.00 pod tym samym adresem odbędzie się dyskusja ta temat ul Wandy.

W przypadku braku akceptacji ustaleń przyjętych w projektach planu miejscowego, do 12 kwietnia będzie można wnieść uwagi na piśmie.

Wzór „uwag” znajduje się na stronie internetowej w zakładce Planowanie przestrzenne/ Projekt mpzp   „Sfera południe” w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki