REKLAMA

Coraz więcej osób decyduje się na porzucenie pracy na etacie na rzecz założenia własnej działalności gospodarczej. W jej ramach przedsiębiorca narażony jest na ponoszenie różnego rodzaju wydatki, a niektóre z nich można zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu firmy. Trzeba jednak uważać, ponieważ nie wszystkie pieniądze wychodzące można określić kosztami firmowymi. Drobna nieuwaga przedsiębiorcy może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami.

 

Czym są koszty uzyskania przychodów?

 

Zanim dowiemy się, jakie konkretnie wydatki można zaliczyć jako koszty poniesione podczas prowadzenia działalności gospodarczej, warto poznać definicję kosztów uzyskania przychodów. O tym, jak ona brzmi, możemy się przekonać, czytając art. 22 ust. 1, gdzie wskazano, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia wzrostu przychodu lub zachowania zabezpieczenia dla źródła finansów. W kosztach podatkowych obligatoryjnie nie mogą znaleźć się wydatki wymienione w art. 23 tej samej ustawy. W katalogu zwrócono szczególną uwagę na wydatki reprezentacyjne, amortyzację przekraczające wartość 150 000 zł, odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań oraz wydatki na ubezpieczenie AC.

Co zaliczamy do wydatków firmowych?

Koszt uzyskania przychodu uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. Zgodnie z prawem, każdy zakup mający na celu poprawienie lub utrzymanie sytuacji finansowej firmy będzie mógł zostać odpowiednio rozliczony. Co więc możemy do nich zaliczyć? Przede wszystkim towary handlowe i materiały niezbędne do funkcjonowania biznesu. Za standardowe koszty firmowe możemy uznać także zaopatrzenie pracowników w elektronikę użytkową: komputery, telefony lub tablety. Kosztem uzyskania przychodu będzie także comiesięczna opłata za czynsz lokalu, rata leasingowa za samochód osobowy, opłata bankowa lub opłata za usługi księgowe.

 

Co ciekawe, w przypadku finansowania pojazdu zakup paliwa i pozostałe koszty poniesione z tytułu eksploatacji samochodu będą zaliczane jako wydatek firmowy. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat kosztów w firmie lub w jaki sposób prowadzić działalność bez problemów, a także jak obniżyć zus w firmie sprawdź https://www.zustoniemus.pl/produkt/bezpieczny-biznes-bez-zus-u-i-podatkow-nagranie-video-konsultacje.

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu należy dokumentować w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej działalności gospodarczej. Dokumenty, które stanowią podstawę ujęcia wydatków w kosztach, muszą być sporządzone w języku polskim w sposób staranny, czytelny i trwały. Jeśli oryginalny dokument został zapisany w języku obcym – należy skorzystać z usług wyspecjalizowanego tłumacza. Potwierdzenie wystawione w obcej walucie wymaga od właściciela firmy przeliczenia jej na polskie złotówki zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym.

Jakie dokumenty będą stanowiły podstawę do wrzucenia wydatków w koszty ponoszone przez firmę? Przede wszystkim poprawnie wypełnione faktury VAT, rachunki i dokumenty celne. W szczególnych wypadkach koszty uzyskania przychodów mogą zostać naliczone na podstawie dokumentów wewnętrznych. W tym przypadku obowiązują pewne zasady. Takie pokwitowania muszą posiadać datę i podpis osób dokonywujących wydatku, a także dokładnie określoną nazwę, ilość, jednostkę oraz cenę jednostkową zakupionego przez firmę towaru.

Pamiętajmy, jeśli sami nie radzimy sobie ze sprawami papierkowymi i finansowymi, warto pomyśleć o współpracy z księgową. Dzięki pomocy ze strony księgowej nie będziemy musieli co miesiąc obawiać się, że popełnimy błąd, który może nas kosztować wizytą w urzędzie skarbowym. 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki