Pożegnaliśmy Władysława Raka

W piątek 8 marca o godz.14.00 w kaplicy na cmentarzu w Wilkoszynie pożegnaliśmy śp. Władysława Raka. Żegnała Go rodzina, przyjaciele, znajomi oraz wielu mieszkańców Jaworzna i Chrzanowa. Poczty sztandarowe wystawiło Nadleśnictwo Chrzanów oraz Koło Łowieckie „Słonka”.

REKLAMA

Pan Władysław Rak ur. 12.08.1948r. w Krzczonowie( powiat Myślenice).

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął naukę w LO w Myślenicach. W 1996r. rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Studia ukończył w 1971r. otrzymując dyplom mgr inż. leśnictwa. W Lasach Państwowych był zatrudniony od 1971r. Pełnił obowiązki służbowe na różnych stanowiskach, a od 1994r na stanowisku inżyniera nadzoru. Leśnik z dużym doświadczeniem zawodowym, energiczny, zaangażowany, dobry fachowiec. Leśnictwo i ochrona środowiska przyrodniczego były jego pasją i swą pracę wykonywał z ogromnym zaangażowaniem. W szczególności leżały mu na sercu tematy związane z rekultywacją powierzchni po eksploatacji piasku, szkód górniczych i przebudową drzewostanów, szczególnie ważnym dla niego jako leśnika i mieszkańca Jaworzna stał się temat jakości i czystości wody. Chętnie współpracował ze szkołami podstawowymi i średnimi omawiając problemy lasów, ich ochronę oraz ekologię. Edukację ekologiczną upowszechniał podczas różnego rodzaju w wydarzeniach kulturalnych i towarzyskich. Był współautorem opracowań pt.: „Ścieżki dydaktyczne po terenach rekultywowanych Kopalni Piasku Szczakowa” oraz „Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w obrębie Gminy Chrzanów”.

Służył pomocą, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem co sprawiało, że w środowisku pracy cieszył się autorytetem i sympatią koleżanek i kolegów.

Z dniem 28.02.2014 r. zakończył pracę zawodową i przeszedł na emeryturę, pozostał osobą aktywną i oddaną sprawom lasu i przyrody.

Będąc na emeryturze nie zaprzestał działań na rzecz ochrony przyrody. Przez wiele lat współpracował z redakcją gazety Co Tydzień oraz telewizją dla Ciebie TV. Inicjował nagrywanie materiałów filmowych o jaworznickiej przyrodzie.

W 2011 roku zainicjował walkę o obronę kompleksu leśnego Kolawica, w tym rezerwatu w Dolinie Żabnika przed planowaną eksploatacją piasku. Rezerwat ocalał.

Las i walka o niego była Jego drugim życiem. Ekolog, zainicjował akcje „Ratujmy las”, dzięki której nie wycięto drzew na Podłężu pod planowaną eksploatację piasku. I to przedsięwzięcie skończyło się sukcesem. 30 hektarów drzewostanu okrywającego wydmę ocalało. Za to społeczne działanie został doceniony w Polsce uzyskując nominacje do nagrody Local Press 2016 w dziennikarskiej akcji społecznej. Jego kolejną pasją była poezja. Sam pisał wiersze , szczególnie opiewające przyrodę które publikowane były w naszej gazecie.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Żonie, najbliżej i dalszej rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Redakcja gazety Co tydzień i telewizji dla Ciebie TV

Mirosława Matysik i Piotr Grzegorzek

W tekście wykorzystano materiał dostarczony przez Nadleśnictwo Chrzanów.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki