Niedziela Palmowa zwana jest też Kwietną i Wierzbną. Otwiera ona Wielki Tydzień, w którym wspominamy ostatnie dni życia Chrystusa na ziemi. Jest pamiątką uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Na znak czci i hołdu składanego Chrystusowi, lud rzucał gałązki palm pod nogi osiołka niosącego Pana…

REKLAMA

W Polsce palmy zastępowane są gałązkami wierzbiny zdobionymi wstążkami, suszonymi barwnymi trawami, listkami borówki lub widłaka. Powstają w ten sposób tzw. palmy wielkanocne święcone w Niedzielę Palmową. Przypisywano im wiele właściwości. Bazie po zjedzeniu miały chronić od chorób gardła. Palmy zatknięte za święty obraz chroniły dom przed wszelkim nieszczęściem. Wraz  z gromnicą strzegły dom od pożaru i uderzeń pioruna. Palma położona pod pierwszą skibę miała zapewniać wysokie plony i chronić od gradobicia. Wierzono, że kawałki palm wkładane do uli dadzą dobre zbiory miodu. Rybacy dla zapewnienia wspaniałych połowów wplatali kawałki palm w sieci. Wychodzące na pastwiska bydło uderzano palmą, co miało chronić je przed chorobami. Po wsiach w Niedzielę Palmową od domu do domu chodzili chłopcy, kolorowo poprzebierani, wygłaszali żartobliwe oracje, za które otrzymywali datki i poczęstunek. Zwyczaj ten zwano pucherokami, od łacińskiego pueri – chłopcy.

W parafii św. Elżbiety w Szczakowej poświęcenie palm odbędzie się przy krzyżu misyjnym o godz. 11.30. Wcześniej o godz. 11.00 rozpocznie się procesja. Proboszcz parafii zaprasza przedszkolaki i dzieci od kl. I do VI, aby przebrały się na procesję w stroje rycerzy lub dam dworu.

W kolegiacie św. Katarzyny i św. Wojciecha święcenie palm odbywać się będzie na każdej Mszy świętej. Przed Mszą św. o godz. 12.00 nastąpi poświęcenie palm i uroczysta procesja upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy, o godz. 10.30 w parafii św. Barbary odbędzie się procesja wokół kościoła. W sanktuarium na OS. Stałym poświęcenie palm odbędzie się na Mszy św. o godz. 12.00. Wierni zgromadzą się w dolnym kościele, skąd po poświęceniu palm, w procesji udadzą się do górnego kościoła na Mszę św.

Ela Bigas

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki