Na poziomie 500 w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie wybuchł endogeniczny pożar.

REKLAMA

Z miejsca zdarzenia, czyli oddziału 2 Piłsudski ewakuowano wszystkich pracujących górników, którzy bezpiecznie ewakuowali się na powierzchnię.

Aktualnie trwa akcja gaśnicza. W przypadkach pożaru endogenicznego, gaszenie pożaru porwać wiele dni.

Pożar endogeniczny powstaje w kopalniach w wyniku samozapalenia węgla spowodowanego niemożnością odprowadzania ciepła z utleniania. Często nie dochodzi do występowania otwartego ognia a pożar objawia się wydzielaniem gazów (stężenie tlenku węgla powyżej 0,0026% jeśli objawy te nie pochodzą od procesów technologicznych).

Komunikat od Tauron Wydobycie:

W Zakładzie Górniczym Sobieski 18 kwietnia tuż po godzinie 24.00 na likwidowanym  wyrobisku ścianowym wystąpiły podniesione stężenia gazów w powietrzu kopalnianym.

Niezwłocznie przystąpiono do rozpoznania przyczyn zdarzenia, powołano sztab akcji i rozpoczęto działania mające na celu likwidację zagrożenia.

W zakładzie działa sztab akcji.

Zdarzenie ma miejsce 500 pod ziemią i obejmuję nieczynne wyrobisko ścianowe.

Z rejonu zdarzenia bezpiecznie wyprowadzono załogę, wyznaczono strefę zagrożenia,
a rejon został zabezpieczony posterunkami obserwacyjnymi.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany i nie ma ono wpływu na produkcję zakładu górniczego.

O zdarzeniu został powiadomiony o Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Skuteczny monitoring pomiarowy pozwolił na wykrycie zdarzenia w jego początkowej fazie.

Niezwłocznie wszczęto procedury bezpieczeństwa przewidziane w tego typu sytuacjach.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ