Do końca 2018 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej mogły korzystać osoby, które spełniały określone warunki. Sytuacja uległa jednak zmianie i to na lepsze! Od 1 stycznia br. znowelizowane przepisy umożliwiają korzystanie z tej formy pomocy każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej. Dodatkowo ustawa wprowadziła nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Tego typu wsparcie jest także dostępne w Jaworznie. Jak to wygląda w praktyce?

REKLAMA

Nowe przepisy – zwiększenie dostępu do pomocy prawnej

Nowe przepisy znacznie ułatwiają dostęp do bezpłatnych porad. System jest teraz bardziej elastyczny
i obejmuje także te osoby, które w ramach wcześniej obowiązujących przepisów, nie spełniały wymogów określonych przez ustawę.
Obecnie, osobą uprawnioną do skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest każdy, kto złoży stosowne oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej usługi prawnej. Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie, o czym warto pamiętać, nie ma obowiązku udokumentowania dochodu – samo wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest wystarczającym warunkiem do uzyskania porady.

Jak uzyskać wsparcie ?

Bardzo prosto. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na wizytę (rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 510 970 680 od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00–14.00). Następnie należy przyjść
w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem lub doradcą obywatelskim do wybranego punktu.
Każda wizyta w punkcie rozpoczyna się od podpisania wspomnianego oświadczenia – jego wzór jest dostępny w punkcie. Dokładny harmonogram pracy punktów na końcu artykułu.

Jakie wsparcie można otrzymać ?

Dobra informacja jest taka, że zakres świadczonych porad prawnych jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Od stycznia br., na terenie Jaworzna w jednym z punktów można uzyskać wsparcie doradcy obywatelskiego. Poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym m.in. kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W razie potrzeby, podczas porady obywatelskiej, może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik lub doradca obywatelski poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Jaworznie:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  1. Zespół Szkół nr 3, przy ul. Koszarowej 20 (Szczakowa), poniedziałek-piątek w godz. 15.00-19.00;

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. Szkoła Podstawowa nr 13, przy ul. Urzędniczej 11 (Śródmieście), poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.: 15.30-19.30, środa: 16.30-20.30;

  2. Szkoła Podstawowa nr 7, przy ul. Ławczana 12 (Podłęże), poniedziałek-piątek w godz.: 15.00-19.00;

III. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA:

  1. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, przy ul. Armii Krajowej 5 (Osiedle Stałe), poniedziałek-piątek w godz.: 15.00-19.00.

Harmonogram pracy punktów na terenie Jaworzna jest również dostępny na stronie Urzędu Miejskiego: http://www.um.jaworzno.pl/

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 510 970 680 od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00–14.00

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Jaworzno

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki