Cykliczne spotkanie przedsiębiorców z Jaworznickiej Izby Gospodarczej było okazją do rozmowy o najbliższych planach izby oraz do przedstawienia nowych członków.

REKLAMA

Nowo przyjętym członkiem do grona przedsiębiorców JIG jest firma Gama sp. z o.o., która specjalizuje się w budowie dróg, robotach ziemnych i rekultywacji terenu.

Na spotkaniu omówiono plany izby dotyczące uczestnictwa w „Dniach Jaworzna”, na których izba będzie prowadzić swoje stoisko promocyjne. Podczas tej imprezy, która przyciąga kilkanaście tysięcy jaworznian, izba będzie promować działalność swoją oraz swoich członków.

Kolejne spotkanie połączone z Walnym Sprawozdawczym odbędzie się w połowie czerwca.

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki