Obcokrajowcy w Jaworznie to wbrew pozorom nierzadki widok. Nikogo już nie dziwi dźwięk języka chińskiego w Jeleniu, a teraz coraz częściej na ulicach słyszymy języki rosyjski i ukraiński. Osoby mówiące w obcych językach na stałe wpisały się w jaworznicki krajobraz i coraz chętniej podejmują próby nauki języka polskiego. Tymczasem najbliższe kursy polskiego dla obcokrajowców odbywają się w Katowicach. Dlatego Akademia Edukacji IQ postanowiła wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.

REKLAMA

– Mamy ostatnio dość sporo zapytań o polski dla obcokrajowców, dlatego postanowiliśmy ruszyć z tego typu kursami – mówi Karolina Labocha, właścicielka Akademii Edukacji IQ. Coraz więcej osób z Rosji i Ukrainy nie tylko pracuje w Polsce, ale zawiera tutaj związki małżeńskie lub stara się o polskie obywatelstwo, co stawia przed nimi wymóg zdania egzaminu z języka polskiego – dodaje.

W tej chwili w Akademii Edukacji IQ prowadzony jest nabór na kurs polskiego dla obcokrajowców. Jeśli tylko zbierze się grupa takie zajęcia na pewno ruszą. Pierwsze kursy planowane są już w wakacje, a więc zachęcamy do kontaktu z nami!

O Akademii Edukacji IQ

W Akademii Edukacji IQ mieści się przy ul. Farnej 8 i pracuje w niej około 20 lektorów z Polski i z zagranicy. W ofercie znajdują się języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski i ukraiński. W szkole uczą się dorośli, dzieci i młodzież.

Więcej informacji można znaleźć na facebooku wpisując w wyszukiwarkę: Akademia Edukacji IQ lub dzwoniąc pod numer telefonu: 691- 296- 310.

Polish for foreigners at Akademia Edukacji IQ

More and more foreign people are coming to live and work in our town. Nobody is surprised anymore when he hears Chinese language in Jeleń, and now Russian and Ukrainian languages are becoming ​​more and more common in the streets. People speaking in foreign languages ​​have permanently inscribed in Jaworzno’s landscape and are more and more willing to learn Polish. Meanwhile, the nearest Polish courses for foreigners are organised in Katowice. Therefore, Akademia Edukacji IQ has decided to meet their expectations.

– We have recently received quite a lot of inquiries about Polish language lessons for foreigners, that’s why we have decided to start such a course – says Karolina Labocha, the owner of Akademia Edukacji IQ. More and more people from Russia and Ukraine not only work in Poland, but also get married or apply for Polish citizenship, which requires them to pass a Polish language exam – she adds. At the moment Akademia Edukacji IQ is recruiting students who are willing to start learning Polish. If you are interested, we encourage you to contact us!

About Akademia Edukacji IQ

Akademia Edukacji IQ is located at Farna Street No. 8 and it employs about 20 lecturers from Poland and abroad. The offer includes English, German, French, Spanish, Italian, Russian and Ukrainian. Adults, children and teenagers learn at school.

More information can be found on facebook by typing in the search engine: Akademia Edukacji IQ or by calling the number: 691- 296- 310.