Ocalić od zapomnienia – długa walka o nazwę ronda na Starej Hucie

Aby ocalić od zapomnienia tragicznie zmarłe osoby, które oddały życie podczas okupacji hitlerowskiej w 1941 oraz 1943 roku, pan Mieczysław Kijowski wystąpił w lipcu 2018 roku z pismem do Miejskiego Zespołu Nazewnictwa Obiektów Publicznych o nadanie nazwy rondu na Starej Hucie „im. XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej” oraz o umieszczenie tablicy pamiątkowej z nazwiskami osób straconych podczas likwidacji tajnych organizacji patriotycznych działających na terenie Jaworzna.

REKLAMA

Wystąpienie o nadanie nazwy ronda w 2018 roku było nieprzypadkowe, gdyż właśnie wtedy przypadała 75. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń. 7 marca 1943 roku gestapo aresztowało rodzinę Graczków: Ludwika i Helenę oraz matkę Marię, którą stracono w Oświęcimiu. Natomiast w nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1943 roku podczas likwidacji tajnych organizacji patriotycznych rozstrzelano 11 osób.

Walka o upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń trwała rok. Podczas czerwcowej sesji rady miejskiej radni zagłosowali za przyjęciem zaproponowanej m.in. przez pana Kijowskiego nowej nazwy ronda, co przyczyni się do przypomnienia oraz rozpropagowania historii bohaterskich mieszkańców Jaworzna. Nowa nazwa otrzymała również pozytywną opinię Instytutu Pamięci Narodowej.

Oprócz zmiany nazwy na rondzie ma znaleźć się również obelisk z tablicą pamiątkową, która uczci pamięć poległych jaworznianów.

Skąd pomysł na zmianę nazwy ronda?

Pomysł zaczął się już formować podczas ubiegłorocznych obchodów pamięci osób pomordowanych w Jeziorkach. Pan Mieczysław Kijowski, dzięki udostępnionemu egzemplarzowi książki monografii Bogusława Pędzikiewicza przez jego córkę, zgłębił historię martyrologi i męczeństwa mieszkańców Jaworzna i chcąc uczcić ich pamięć, zaproponował zarówno zmianę nazwy ronda, jak i postawienie obelisku z tablicą poświęconą pamięci ofiar ogólnopolskiej akcji likwidacji organizacji patriotycznych walczących w XX Batalionie Szturmowym Armii Krajowej.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki