Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie jako Zarządca Rynku Głównego informuje, że wtorku, 9 lipca 2019 r od godziny 8:00 zostaną uruchomione automatyczne słupki blokujące wjazd na Rynek zgodnie z wprowadzoną organizacją ruchu.

REKLAMA

Wjazd na Rynek Główny uwarunkowany jest posiadaniem stosownego zezwolenia Zarządcy. Zezwolenie umożliwiające wjazd i postój na obszarze Rynku wydawane jest na określony czas, na dany samochód, bezpłatnie po złożeniu wniosku do Zarządcy.

Wnioski można pobrać z Sekcji Do Spraw Przestrzeni Publicznej na stronie: http://www.mzdim.jaworzno.pl/wnioski-do-pobrania/

Osoby posiadające już zezwolenie na wjazd na teren Rynku powinny odebrać od Zarządcy pilot umożliwiający sterowanie słupkami. Pilot wydawany będzie w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów po uiszczeniu w kasie kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł.

Osoby nie posiadające zezwolenia na wjazd na teren Rynku a chcący mieć taką możliwość zobowiązane są uzyskać stosowne zezwolenie.

Każdy, kto otrzyma wraz z zezwoleniem pilot, dostanie również protokół odbioru, zawierający instrukcję użytkowania słupków i pilotów, wraz z informacjami, m. in. o tym, że słupki po 15 sekundach zamykają się samoczynnie,  czy o zasadach postępowania w przypadku ewentualnej awarii słupków.

Ponadto przypominamy, że obszar Rynku jest regularnie kontrolowany przez służby do tego upoważnione i każdy wjeżdżający na Rynek bez wymaganego zezwolenia łamie przepisy, tym samym naraża się na konsekwencje karne.

Źródło: UM Jaworzno

 
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

5 KOMENTARZE

    • To poczeka chwilkę, aż któryś z „gości” kantoru walut akurat będzie wjeżdżał lub wyjeżdżał. Oni stali na rynku najczęściej i generowali największy ruch. Wątpię żeby to się zmieniło. Bardziej spostrzegawczy znajdą analogię z zajmowaniem miejsca dla inwalidów na Mickiewicza przez to samo źródło.

    • Powiedzmy, że ktoś używa tam karty inwalidy wydanej na mamusię, tatusia lub wujka, nie przewożąc żadnego z nich. Z zewnątrz straż miejska widzi jedynie datę ważności i woli nie dociekać. Taki przykład. Wszelka zbieżność osób i bawarskich pojazdów przypadkowa.