31 mln zł trafi do szkół z 13 gmin regionu na projekty związane z edukacją i kształceniem.

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie Umowy wręczyli reprezentantom gmin przedstawiciele władz województwa – wicemarszałek Dariusz Starzycki i członek Zarządu Izabela Domogała.

REKLAMA

„To środki, które trafią do gmin na działania związane z edukacją. To projekty służące mieszkańcom, zajęcia podnoszące kwalifikacje uczniów, ale i nauczycieli. Gratuluję dobrze przygotowanych projektów i wierzę, że ich realizacja poprawi jakość kształcenia i zwiększy szanse edukacyjne uczniów z województwa śląskiego – mówił w trakcie wręczania umów wicemarszałek Dariusz Starzycki.

Celem konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla poddziałania 11.1.4 – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego. Wsparcie kierowane jest do szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów i nauczycieli z województwa śląskiego.

„Te projekty są ciekawe i zróżnicowane, ale wszystkie łączy to, że rozwijają wiedzę, umiejętności i potencjał uczniów z województwa śląskiego. Cieszę się, że te środki wpłyną na poprawę jakości kształcenia w regionie i wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkół. To inwestycja w przyszłość” – podkreślała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W ramach dwóch konkursów złożono łącznie 114 wniosków, a 68 z nich spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów. Po zwiększeniu alokacji, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 31 mln zł. Środki trafią do 42 gmin z województwa śląskiego wśród których znalazły się: Jaworzno, Pilchowice, Żory, Miedźna, Tarnowskie Góry, Kalety, Chorzów, Mikołów, Jejkowice, Dębowiec, Woźniki, Blachownia i Hażlach.

Środki finansowe przewidziane na realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w powyższych konkursach, zostaną przeznaczone m.in. na organizację dla uczniów zajęć dodatkowych, wyrównawczych, jak i rozwijających języki obce, warsztaty, wycieczki edukacyjne. Doposażone zostaną pracownie matematyczno-przyrodnicze. Oprócz tego nauczyciele będą mogli doskonalić umiejętności i kompetencje zawodowe.

slaskie.pl

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki