Historia Dworca w Szczakowej sięga XIX w. i wiąże się z faktem budowy Kolei Krakowsko-Górnośląskiej. Ściany tego budynku pamiętają duży kawał historii naszego miasta i od wielu lat stoją opuszczone i niezagospodarowane.

REKLAMA

Stacja kolejowa w Szczakowej pełniła funkcję stacji granicznej między Austrią a Królestwem Polskim. Została wzniesiona na terenie zwanym Piasek, który znajdował się między Kozim Brodem a Przemszą. Pierwsze zabudowania stacji kolejowej zaczęto wznosić w latach 1845-1848. Początkowo zbudowano budynek dworca, tory kolejowe oraz dwa budynki mieszkalne dla pracowników kolei.

Sprawa Dworca PKP wzbudza wiele emocji. Mieszkańcy ze smutkiem patrzą, jak budynek niszczeje i z roku na rok podupada coraz bardziej. Oliwy do ognia dodał pomysł budowy Miejskiego Centrum Integracji i Transportu, który wykluczał ze swojego projektu budynek dworca.

Zdjęcie Dworca PKP w Szczakowej kilkanaście lat temu
Obecne zdjęcie budynku dworca (2019 r.)

W ubiegłym roku pod petycją do prezydenta miasta podpisało się 1600 osób gotowych walczyć o przywrócenie dawnej świetności dworca.

W odpowiedzi na pismo, na które odpowiedział pełnomocnik prezydenta dowiadujemy się, że problem z kwestią właściciela dworca został rozwiązany, a PKP jest już formalnie właścicielem budynku dworca w Szczakowej. Dużą ulgę przyniosła również informacja, że Gmina opracowując w ramach konsultacji społecznych i uchwalając Lokalny Program Rewitalizacji uwzględniła w zakresie rzeczowym:„adaptację i przebudowę dworca PKP i placu dworcowego w Szczakowej na węzeł przesiadkowy z systemem park&ride (zaparkuj i jedź dalej)”, co daje możliwość PKP staranie się o finansowe środki unijne na remont i przebudowę dworca w Szczakowej.

W związku z ustaleniem właściciela Dworca PKP oraz wiążących się z tym nowych możliwości Gmina zdecydowała się wstrzymać realizację projektu Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa do czasu podjęcia przez PKP decyzji dotyczącej remontu i dalszego funkcjonowania dworca kolejowego w Szczakowej.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki