Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich uznały jaworznicki Wodny Plac Zabaw za drugą najlepszą przestrzeń publiczną w całym kraju.

REKLAMA

Nagrodę w imieniu miasta odebrał Tomasz Tosza – wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w czasie konferencji „Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych” organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Towarzystwem Architektów Polskich oraz Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.

Jak czytamy w informacji – Organizatorzy doceniali rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto w ocenie zwracano uwagę na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych oraz prywatnych.

info: UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki