Klaster współpracy w Jaworznie

Cykliczna impreza dla przedsiębiorców zorganizowana przez Urząd Pracy w Jaworznie była okazją do zaprezentowania nowej koncepcji na rozwój gospodarczy Jaworzna.

REKLAMA

Sposobem na pozyskanie nowych inwestorów, którzy dadzą nowe, dobrze płatne miejsca pracy, ma być współpraca na poziomie regionalnym z instytucjami wspomagającymi biznes. Do realizacji tego celu zawiązano porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Regionalną Izbą Gospodarcza w Katowicach oraz Jaworznicką Izba Gospodarczą.

Miasto Jaworzno jako inicjator projektu „Klaster współpracy regionalnej” liczy na gospodarczy sukces tej inicjatywy. 

To zupełnie inne podejście do poszukiwania inwestorów. Okazuje się, że lepiej działać w grupie niż poszukiwać kontaktów na własną rękę.

Wielu inwestorów poszukując miejsca do realizacji swojej inwestycji, kontaktuje się bezpośrednio ze strefą lub z izbą gospodarczą, a ta swoimi rekomendacjami potrafi zachęcić potencjalnego inwestora do lokalizacji swojego nowego biznesu właśnie w powstającym klastrze.

Współpraca gospodarcza pomiędzy samorządem lokalnym a samorządem gospodarczym jest coraz lepsza. Cele są sprecyzowane i jak podkreślał prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej Jerzy Zamarlik, klimat do rozwoju gospodarczego w mieście jest coraz lepszy.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki