Końcem 2020 roku mieszkańcom osiedla Góra Piasku będzie dostarczana woda nową siecią
wodociągową.

REKLAMA

W lipcu podpisano umowę na realizację tego zadania, które w zakresie ma wymianę około 5 kilometrów rurociągu wraz z armaturą.

Zanim jednak to się stanie potrzebna jest dokumentacja techniczna i projekt wykonawczy. Mają one być gotowe wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w marcu 2020 roku. Do tego czasu, przez okres jesieni i zimy mieszkańców dzielnicy będą odwiedzać geodeci oraz projektanci, w celu uzgodnienia z mieszkańcami przebiegu przyłączy wodociągowych i uzyskania zgody od właścicieli posesji na budowę przyłączy – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno – Sławomir Grucel i jak podkreśla oraz uczula mieszkańców – każdy z odwiedzających winien okazać się stosownym pełnomocnictwem, potwierdzającym pracę na rzecz Wodociągów.

Po tym czasie wykonawca, a będzie nim wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm
Universal Energy oraz Budomax, rozpocznie budowę. Zakończenie inwestycji, której wartość oszacowana została na blisko 2 mln złotych, ma nastąpić w grudniu 2020.

info: Wodociągi Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki