Nowy rok szkolny to również nowe możliwości dla uczniów jaworznickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Uczniowie będą mieli możliwość kształcenia się w klasach patronackich, nad którymi piecze objęło PKM Jaworzno.

REKLAMA

Trójstronne porozumienie między prezesem PKM Jaworzno Zbigniewem Nosalem, dyrektorką ZSP nr 3 w Jaworznie Magdaleną Dygdoń–Kliemt oraz dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego Tomaszem Łakomskim zostało podpisane 2 września podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego.

Wiedzę m.in. o elektromobilności będą mieli szansę zdobyć uczniowie klasy III oraz IV Technikum na kierunku Technik pojazdów samochodowych oraz klasa III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 na kierunku Mechanik pojazdów samochodowych.