W ramach dobrych praktyk w edukacji regionalnej, zespół śpiewaczy „Jelenianki” zaśpiewał pieśni ludowe o charakterze obyczajowym w Bibliotece Pedagogicznej.

REKLAMA

Akompaniatorka Anna Jachimczyk opowiedziała nauczycielom o współpracy zespołów śpiewaczych miasta Jaworzna z placówkami oświatowymi. Zwróciła uwagę na ważną rolę zespołów ludowych, które kultywują tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe wśród dzieci i młodzieży. Przewodnicząca zespołu Józefa Pluta odebrała podziękowanie dla zespołu od organizatora wydarzenia.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki