Prezydent Jaworzna Paweł Silbert podpisał list intencyjny dotyczący współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną dotyczący wdrożenia projektu pn. „Śląskie. Zawodowcy”. Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.

REKLAMA

Program realizowany będzie w szkołach zawodowych na terenie Jaworzna. W ramach współpracy uczniowie Zespołu Szkół nr 2 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostaną objęci wsparciem, w którego skład wejdzie m.in. doradztwo edukacyjne, staże i praktyki zawodowe, kursy i specjalistyczne szkolenia.

Wiceprezes katowickiej strefy, Barbara Piontek, wskazuje, że dzięki projektowi „Śląskie. Zawodowcy” młodzi ludzie będą mogli skorzystać z wartościowych staży, praktyk i szkoleń. – Naszym celem jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do kluczowych potrzeb gospodarki. Dążymy do tego, aby wchodząc na rynek pracy, przyszli pracownicy byli przygotowani praktycznie i posiadali potrzebne kwalifikacje – wyjaśniła.

Oprócz jaworznickiego prezydenta, dokumenty podpisali samorządowcy z Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Tychów, Zawiercia i Żywca.

foto. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki