Planowana reorganizacja ma dotyczyć: Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 15, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

REKLAMA

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że plany takich zmian istnieją już trzy lata. Drugi informator potwierdza, że faktycznie „co się w tej sprawie dzieje”.

Czekamy na informację od pełnomocnika prezydenta Tomasza Jewuły, który ma bezpośrednio odpowiadać za szkolnictwo w mieście.

Zaskoczenie wyraził również wice przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Sędor, który o proponowanych zmianach dowiedział się z internetu. O co chodzi w prowadzeniu polityki miejskiej, jeśli osoby zasiadające w prezydium nie mają takiej wiedzy?

„Od kilku mieszkańców dostałem informacje o likwidacji bądź przenoszeniu SP 9, czy też LO 2. Jeśli jest to prawdą, to mamy w mieście poważny problem z przekazem informacji. Bo o takich sprawach radni powinni wiedzieć wcześniej.”

Radna Barbara Sikora zaproponowała na komisji rewizyjnej, aby przygotować analizę na temat skutków wprowadzenia reformy w systemie edukacji (oświaty) 2017 – sierpień 2019. W wyniku głosowania komisji rewizyjnej dzisiaj, 14.11.2019 ta propozycja została odrzucona głosami radnych JMM i PiS.

Czy powtórzy się scenariusz ze Szkoły Muzycznej, kiedy to najpierw oznajmiono, że szkoła zostanie przeniesioną a po podjęciu tej decyzji dowiedzieli się o tym rodzice, którzy zablokowali zmiany?

To skandal, mówią mieszkańcy, że po raz kolejny tak ważne informacje wychodzą na światło dzienne jako plotka, a nie jako wniosek poprzedzony publiczną debatą.

W komentarzach internautów czytamy:

– SP9 również do likwidacji … bez dialogu społecznego, bez rozmowy z dziećmi, rodzicami, pedagogami i pracownikami szkoły…

– Czy oni kiedykolwiek liczyli się z opinią osób, których zmiany bezpośredniego dotyczą. To samo było z nowym podziałem na podstawówki i gimnazja. Tego nikt nie chciał, i tak zrobili swoje. Później się okazało, że jednak to nie był dobry pomysł. Kto za to zapłacił? Uczniowie i ich rodzice, nauczyciele.

W komunikacie Urzędu Miasta opublikowanym po naszych pytaniach czytamy:

W Jaworznie, podobnie jak w innych miastach, prowadzone są ciągłe analizy sytuacji oświatowej. Prognozy demograficzne w najbliższych siedmiu latach, dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych w poszczególnych placówkach edukacyjnych i dostosowanie tych warunków do wymogów ustawowych spowodowało potrzebę weryfikacji siatki szkół i przedszkoli w naszym mieście. Ważnym czynnikiem jest również analiza obwodów pod kątem osiedlania się ludzi w Jaworznie. Jednocześnie planowane zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do zmieniających się wymogów rynku oraz powstrzymanie ewentualnej redukcji zatrudnienia, która wiązać się będzie z pogarszającą się sytuacją demograficzną.

Początkiem tygodnia zorganizowane zostało spotkanie z dyrektorami poszczególnych placówek, których zmiany mogą dotyczyć, a na przyszły tydzień zaplanowane zostały spotkania z Radami Rodziców, Radami Pedagogicznymi, Oświatowymi Związkami Zawodowymi oraz środowiskiem szkolnym tych jednostek. Planowana reorganizacja ma dotyczyć: Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 15, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zmiany mają obejmować m.in. przeniesienie kształcenia pomiędzy wybranymi placówkami. Zaplanowano również uruchomienie nowego Przedszkola Miejskiego nr 8 w obecnym budynku Szkoły Podstawowej nr 9 oraz założenie Szkoły Branżowej II stopnia. Podczas spotkań dyskutowane będą kierunki zmian, jednak zgodnie z założeniem te nie mają powodować redukcji zatrudnienia wśród kadry oświatowej. Zabezpieczone będą także potrzeby edukacyjne uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Odpowiednie wykorzystanie budynków oświatowych, wyposażenie ich i dostosowanie do zmieniających się standardów, zakładających wykorzystanie nowych technologii, wymagają podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Optymalizacja siatki szkół, dostosowana do zmieniających się prognoz demograficznych i wymogów ustawowych nie jest jednak jedynym powodem. Potrzeby podnoszenia jakości kształcenia, zapewnienie odpowiednich jego form i metod oraz zmiany trendów związanych z edukacją to kolejne, niezwykle istotne aspekty, które powodują potrzebę zmian. O ostatecznych decyzjach dot. projektowanych zmian będziemy informować po przeprowadzonym cyklu spotkań konsultacyjnych.

Koniec cytatu.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki