Czytać każdy może, a nawet powinien. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 mają ku temu świetną okazję. Biblioteka szkolna dostała nie tylko zastrzyku lektur, ale także nowości wydawniczych.

REKLAMA

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa SP 21 zakupiła 396 egzemplarzy książek za kwotę 5 tys. zł. 

Program ma za zadanie poprawić stan czytelnictwa w Polsce poprzez modernizację oraz uzupełnianie zbiorów zarówno w bibliotekach publicznych, jak i szkolnych.