Złe wieści dla mieszkańców Jaworzna, którzy wkrótce zamierzają zmienić pracę. Nowe zasady ustalania praw do zasiłku chorobowego stanowią, że choroba miałaby być przywilejem osób, które pracują w danej firmie więcej niż 90 dni.

REKLAMA

Według nowego projektu ustawy, który ma być już gotowy, L4 przysługiwałoby tylko zatrudnionym od co najmniej 90 dni. Obecnie czas na uzyskanie prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego wynosi 30 dni.

Czas przebywania na zwolnieniu w jednym roku kalendarzowym nie będzie mógł przekroczyć 182 dni. Jeśli ktoś wykorzysta ten limit, na kolejne L4 będzie mógł iść dopiero po odczekaniu 90 dni.

Nowe przepisy najbardziej uderzą w prowadzących własne biznesy. Ci będą mogli uzyskać płatne zwolnienie lekarskie dopiero po 180 dniach. Obecnie jest to 90 dni.

Zmiany mają być pokłosiem nadużywania zwolnień lekarskich i brania ich w nieuzasadnionych przypadkach.

źródło: https://dziennikzachodni.pl/l4-dopiero-po-90-dniach-pracy-chorowanie-nie-dla-mlodych-pracownikow-zmiany-w-zasilkach-chorobowych-11-12-2019-r/ar/c1-14612121

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki