Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie prosi najemców posiadających konta wielowalutowe o opisywanie przelewów za czynsz.

REKLAMA

MZNK w Jaworznie zwraca się do najemców, którzy za czynsz płacą za pośrednictwem kart wielowalutowych (np. Revolut), o opisywanie swoich przelewów. Jak twierdzi MZNK, zdarzają się sytuacje, że niektórych wpłat na konto nie można powiązać z żadnym najemcą.

MZNK prosi o podawanie w opisie przelewu następujących danych:

  • imienia i nazwiska najemcy,
  • adresu lokalu, którego dotyczy wpłata.

W przypadku braku tych danych pracownicy księgowości nie są w stanie przypisać wpłaty do właściwego lokalu.

Zarząd uczula również na sprawdzanie opisów przelewów, które uiszczamy na poczcie, w punktach opłat w sklepach czy poprzez bankowość elektroniczną.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki