W bieżącym roku szkolnym Przedszkole Miejskie nr 3 przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.

REKLAMA

Przedszkolaki do tej pory nauczyły się już i zaśpiewały Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego. Hymn został zaśpiewany przez wszystkie przedszkolaki podczas uroczystości z okazji 11 listopada, na której dzieci zaprezentowały także wiersze o tematyce patriotycznej i tańce narodowe, oraz poznały historię odzyskania niepodległości.

W przedszkolu został także zorganizowany rodzinny konkurs plastyczny pt.„Piękna Nasza Ojczyzna” – celem którego było pokazanie wyjątkowości naszego kraju a w szczególności najbliższej okolicy i regionu. W naszej placówce odbył się również „Dzień Mody Patriotycznej” Już od rana w tym dniu królowały u na biało – czerwone barwy. Dzieci prezentowały swoje stroje na czerwonym dywanie przy dźwiękach muzyki ludowej. Wszystkie kreacje były wyjątkowe i oryginalne. Nasze przedszkolaki słuchały muzyki poważnej sławnego Polaka Fryderyka Chopina w czasie popołudniowego odpoczynku z wplecionymi informacjami na temat twórcy.

Do miana patrioty dorastamy przez długie lata, ale nie jest tajemnicą iż w kształtowaniu się postaw patriotycznych kluczową rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa, bo jak pisał Ryszard Przymus – „ Polska- Ojczyzna …Kraina, która się w sercu zaczyna.”

Anna Pederska
Marta Chowaniec

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki