Urząd Miejski w Jaworznie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

REKLAMA

Kto może ubiegać się o przyznanie dofinansowania?

  • podmioty, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku,
  • biorą udział we współzawodnictwie sportowym zorganizowanym w ramach polskiego związku sportowego, którego członkiem jest dany klub,
  • na dzień składania wniosku są członkiem polskiego związku sportowego znajdującego się w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (dot. również członkostwa w okręgowym związku sportowym, podległym polskiemu związkowi sportowemu),
  • przedłożą oświadczenie dotyczące członkostwa w polskim związku sportowym w trakcie realizacji zadania,
  • nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Dofinansowanie przeznaczone może być na:

  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Jak sugeruje Urząd Miejski w Jaworznie, najbardziej pożądane są te projekty, które zapewnią poprawę warunków w klubach, które biorą udział z zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe. Kluby powinny również być dostępne dla lokalnej społeczności.

Wnioski można składać do 9 grudnia.

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5526/dotacje_dla_klubow_sportowych_na_2020_rok.html.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki