REKLAMA

Stawiając dom, w sytuacji kiedy nie ma przyłącza do kanalizacji zbiorczej, należy poszukać rozwiązania, które najlepiej poradzi sobie z nieczystościami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Stąd pojawia się pytanie co będzie lepsze: szambo czy przydomowa oczyszczalnia biologiczna?

Szambo czy przydomowa oczyszczalnia biologiczna – wady i zalety tych rozwiązań

Stawiając dom, w sytuacji kiedy nie ma przyłącza do kanalizacji zbiorczej, należy poszukać rozwiązania, które najlepiej poradzi sobie z nieczystościami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Stąd pojawia się pytanie co będzie lepsze: szambo czy przydomowa oczyszczalnia biologiczna?

Najczęściej wybieranymi opcjami w momencie niemożności podłączenia do kanalizacji jest gromadzenie nieczystości w zbiorniku bezodpływowym, czyli szambo lub oczyszczanie ścieków przy pomocy oczyszczalni przydomowej.
Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest budowa tradycyjnej oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Jednak nie zawsze jest ona możliwa. Wiele zależy od warunków wodno-gruntowych oraz wielkości działki. Również nie zawsze można postawić oczyszczalnię ekologiczną oraz oczyszczalnię z filtrem gruntowo-roślinnym, która zajmuje dużo miejsca ze względu na obsadzenie roślinnością (trzciną pospolitą, której korzenie i kłącza będą spulchniać piasek i doprowadzać powietrze do złoża). Posiadając małą działkę z gruntem gliniastym i wysokim poziomem wód gruntowych najlepiej zdecydować się na oczyszczalnie ze złożem biologicznym lub z komorą osadu czynnego. Różne rodzaje oczyszczalni już teraz stanowią ogromną alternatywę dla stawianym dawniej szamb.

Wymagania dla szamba

Szambo składa się z bezodpływowego zbiornika, który wymaga regularnego opróżniania. Tego typu rozwiązanie może powstawać niemalże na każdym gruncie. Jednak z uwagi na materiał z jakiego powstają, w przypadku zbiorników stworzonych z tworzyw sztucznych mogą pojawić się pewne problemy z ich umiejscowieniem, szczególnie na działkach o wysokim poziomie wód gruntowych. Dlatego najlepiej w takich miejscach zdecydować się na budowę szamba betonowego, które dzięki swojemu ciężarowi po opróżnieniu nie będą unosić się ku górze.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wiemy, jak powinna wyglądać lokalizacja pobudowania szamba na działce.

Wytyczne określają usytuowanie szamba w oddaleniu:

– przynajmniej 5 m od okien i drzwi budynków mieszkalnych,
– 15 m od studni z wodą pitną,
– 7,5 m od granicy działki, chodnika lub drogi.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej odległości mogą być mniejsze, jednak trzeba otrzymać zgodę gminy, która w porozumieniu z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym wydaje taką decyzję.
WAŻNE! Najważniejszym wymaganiem dotyczącym szamb jest określenie ich szczelności. Niedopuszczalne jest budowanie i eksploatowanie zbiornika nieszczelnego, z jakiego ścieki mogłyby wypłynąć do gruntu. Działanie takie może doprowadzić do skażenia gleb i wód gruntowych, a co w konsekwencji może doprowadzić do uszczerbku na zdrowi swoim, jak i sąsiadów.

Wymagania dla tradycyjnej oczyszczalni

Zasada działania oczyszczalni z drenażem rozsączającym polega na wstępnym oczyszczaniu w osadniku gnilnym ścieków, a następnie kierowaniu ich do systemu rur drenażowych umiejscowionych w gruncie. Co ważne, tego rodzaju oczyszczalnie mogą być stawiane jedynie na działkach dużych, o odpowiednich warunkach glebowych i niskim poziomie wód gruntowych. Najlepsze są grunty piaszczyste lub gliniasto-piaszczyste oraz wody gruntowe występujące co najmniej 1,5 m niżej od ułożonych drenów. Pod uwagę należy brać także wahania poziomu wód gruntowych w zależności od pory roku. W tym celu najlepiej określać podczas sezonu wiosennego, gdy wody gruntowe osiągają najwyższe z możliwych poziomów. Oczyszczone ścieki zazwyczaj trafiają do gruntu, rowu melioracyjnego, pobliskiej rzeki bądź też studni chłonnej.

W przypadku postawienia tradycyjnej oczyszczalni ścieków ważne są również wytyczne, co do umiejscowienia. Zbiornik wstępnego oczyszczania nie może się znajdować bliżej niż 15 m od studni. Z kolei system rozsączający drenażowy musi być oddalony o przynajmniej 30 m od budynków. Stąd ważne jest, aby działka na której ma powstać taka oczyszczalnia była duża.

Oczyszczalnie biologiczne

Do tej grupy oczyszczalni zalicza się technologie wykorzystujące złoże biologiczne oraz komorę osadu czynnego (bioreaktor).

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym

Budowa takiej oczyszczalni składa się pod względem konstrukcyjnym i rozmiarowym z osadnika gnilnego, do którego wydziela się komory, w jakich umieszcza się złoże biologiczne (żwir, tłuczeń lub kształtki z tworzyw). Kiedy ścieki poddane zostaną wstępnemu oczyszczaniu w osadniku gnilnym przenikają powoli przez złoże biologiczne. W trakcie tego procesu następuje pochłanianie pozostałych zanieczyszczeń przez mikroorganizmy, tworząc błonę biologiczną. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do rowu melioracyjnego, rzeki lub gruntu. Z kolei pozostająca na dnie warstwa zanieczyszczeń powtórnie trafia do osadnika gnilnego, którą co jakiś czas trzeba usuwać. Aby mieć pewność, że system działa prawidłowo trzeba przez cały czas dostarczać powietrze przez złoże. W momencie, kiedy przepływ grawitacyjny nie jest wystarczający należy zainstalować mechaniczny wentylator w celu wymuszenia przepływu. Praca oczyszczalni ze złożem biologicznym może być w pełni zautomatyzowana, trzeba tylko doprowadzić do niej prąd. Zużycie energii będzie wynosić od 1 do 1,5 KWh/dobę.

Oczyszczalnie z osadem czynnym

Ten rodzaj oczyszczalni posiada osad czynny, którym są swobodnie pływające w komorze mikroorganizmy. Rozwijają się z bakterii znajdujących się w początkowym etapie działania oczyszczalni. To właśnie im zawdzięcza się cały proces polegający na tlenowym rozkładzie zanieczyszczeń. System oczyszczania ścieków poprzez napowietrzanie będzie działał prawidłowo, kiedy nieczystości będą cały czas mieszanie, a ich przepływ będzie wymuszany pompami. Odpowiednie działanie tej oczyszczalni weryfikuje się poprzez kontrolowanie jakości osadu czynnego lub z wykorzystaniem zautomatyzowanej regulacji dawkowanego powietrza. Drugi sposób generuje bardzo duże koszty, stąd producenci oczyszczalni z osadem czynnym proponują do zestawów jedynie regulatory czasowe odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie dmuchawy z tlenem. Jest to dobry sposób szczególnie w gospodarstwach domowych, które wykorzystują oczyszczoną wodę pościekową na przykład do podlewania ogrodu, czy po prostu odprowadzają ją do gruntu lub do wód powierzchniowych.

Szambo czy oczyszczalnia biologiczna?

Koszty budowy
Biorąc pod uwagę koszty budowy to szamba nadal pozostają bezkonkurencyjne w tej kwestii. Wszelkie koszty inwestycji są zależne od pojemności zbiornika, jednak zakup ten i montaż jest zdecydowanie mniejszy w porównaniu do pobudowania przydomowej oczyszczalni biologicznej. Zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m3 kosztuje w granicach 5 tys. zł. Brać tez należy pod uwagę inne ewentualne wydatki wynikające z warunków terenowych. W przypadku oczyszczalni przydomowej będzie to koszt dwukrotnie wyższy. Liczy się tu cenę urządzeń oraz montaż. W sytuacji, kiedy dodatkowo dodamy pewne elementy, takie chociażby jak bioreaktor koszt tego typu technologii może nawet wynieść około 20 tys. zł.

Koszty eksploatacji

W tym aspekcie wygląda to nieco inaczej. Za opróżnienie zbiornika szamba trzeba liczyć każdorazowo wywóz. Taka pojedyncza usługa może kosztować 100-150 zł. W gospodarstwie domowym liczącym 4 osoby i produkujące przeciętną ilość nieczystości szambo trzeba opróżniać średnio co 2-3 tygodnie. Stąd w rozliczeniu rocznym koszty te mogą sięgać około 3 tys. W przypadku oczyszczalni sytuacja wygląda inaczej. Usuwanie zanieczyszczeń z osadnika wstępnego wykonuje się średnio raz na 2 lata. Roczne koszty utrzymania wynoszą w granicach 500-600 zł.
Względy ekologiczne związane z domowymi ściekami

Jeśli chodzi o wymagania dotyczące ochrony środowiska to oczyszczalnia biologiczna wypada zdecydowanie lepiej niż szambo. Zachodzą tam naturalne procesy rozkładu , dzięki czemu zanieczyszczania zmieniają się w nieszkodliwe związki mineralne. Jednak biorąc pod uwagę szambo, prawidłowe jego funkcjonowanie nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Należy wszak pamiętać, że w zbiorniku znajdują się fermentujące substancje organiczne i wydzielające się gazy mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi. Posiadaczy szamb o wiele częściej dotyka problem nieprzyjemnego zapachu, który może unosić się zarówno na zewnątrz budynku, jak i w domu.

Co ważne, budowa przydomowej oczyszczalni biologicznej jest przedsięwzięciem proekologicznym. Inwestorzy zamierzający taką inwestycje mogą liczyć na dotacje oraz preferencyjne kredyty udzielane przez Bank Ochrony Środowiska. W większości województw istnieją programy samorządowe, których celem jest także finansowanie przyszłych użytkowników oczyszczalni przydomowych.

Jeśli szukasz instalatora, który zamontuje Tobie oczyszczalnie ścieków polecam:

www.: http://primeko.pl/kontakt/

INFORMACJE KONTAKTOWE

BIURO:

ul. Malwowa 3
62-200 Gniezno
tel. 602 37 88 00
E-mail: biuro@primeko.pl
NIP: 784-188-90-85

ODDZIAŁ POZNAŃ:

ul. Jugosłowiańska 52b/6
61-157 Poznań
tel. 531 80 88 60
E-mail: pawel@primeko.pl

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki