Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej.

REKLAMA

Przewidziana przez urząd kwota to 22 000 zł, dostępna w ramach jednego dofinansowania.

Uwaga! Niepełne, nieczytelne i nieprawidłowo sporządzone wnioski będą z miejsca odrzucane. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpłynięcia do PUP. Po dokonaniu oceny formalnej, wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest rejestracja w jaworznickim PUP.

Wnioski można składać w w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, przy ulicy Północnej 9b (w godzinach od 8.00 do 14.00), lub przesłać (decyduje data wpływu do jednostki) do siedziby urzędu w terminie od 17 lutego do 21 lutego.

Formularz wniosku można znaleźć TUTAJ. Regulamin dostępny jest TUTAJ i TUTAJ.

Więcej informacji można uzyskać w PUP Jaworzno, ul. Północna 9b, pok. 103 lub 104 (I piętro), tel. 032 61 81 903 lub 032 61 81 904.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki