W dawnej Polsce Środę Popielcową zwano też Popielcem lub Wstępną Środą. W tym roku przypada ona na 26 lutego. Jest pierwszym dniem czterdziestodniowego wielkiego postu, poprzedzającego Wielkanoc. Dawnym zwyczajem poszczono od niedzieli na 6 tygodni przed Niedzielą Palmową do Wielkiego Czwartku. Na przełomie VI i VII wieku przesunięto rozpoczęcie Wielkiego Postu na środę poprzedzającą pierwszą niedzielę postu.

REKLAMA

Jest ona dniem pokuty, wierni uczestniczą w mszach, podczas których kapłan posypuje im głowę popiołem ze spalonych ubiegłorocznych wielkanocnych palm. Wypowiadana jest podówczas formuła z biblijnego wersetu: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne” lub też „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W Popielec obowiązuje wiernych w wieku do 14 lat zakaz spożywania pokarmów mięsnych, pozostałych wiernych obowiązuje post ścisły czyli jeden posiłek do syta w ciągu tego dnia. Czterdziestodniowy post jest czasem pokuty i oczyszczania z grzechów. W ten sposób wierni przygotowują się do Misterium Paschalnego.
Ela Bigas

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki