Radni zawiadamiają prokuraturę, chcą odwołania przewodniczącego

Radni Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku w myśl art. 20 par. 1 k.k. przez Przewodniczącego Rady Miasta Jaworzna.

REKLAMA

W zawiadomieniu czytamy

– Przewodniczący pomimo prawidłowo zgłoszonego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta opartym na art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym odmówił zwołania spotkania pomimo braku podstaw do takiej odmowy.

Jak dalej czytamy w zawiadomieniu – wcześniej radni złożyli też skargę do Wojewody Śląskiego, teraz swoje podpisy złożyli pod oficjalnym zawiadomieniem.

O komentarz do zaistniałej sytuacji poprosiliśmy Przewodniczącego, ten nie znalazł dziś czasu na rozmowę przed kamerą, jednak poprosił o kontakt mailowy. W korespondencji zapytaliśmy:

– Jak skomentuje Pan doniesienia o złożeniu przez radnych opozycji zawiadomienia do prokuratury, w którym zarzucają Panu niedopełnienie obowiązków?

– Dlaczego odmówił Pan zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej?

W odpowiedzi czytamy:

W odpowiedzi na a zapytanie, przesyłam stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej: 

„ad.1. Do Przewodniczącego Rady nie wpłynął żaden oficjalny dokument w poruszanej przez Pana sprawie.

ad.2. Wyjaśniam, że pismo z dnia 3.12.2019 r. skierowane do radnych inicjujących zwołanie „sesji nadzwyczajnej” nie stanowiło odmowy zwołania takiej sesji, lecz zawierało informację o ujęciu w porządku obrad sesji Rady Miejskiej zwołanej na 19.12.2019 r. wnioskowanego przez Państwa radnych punktu dot. „Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna na temat realizacji zapisów umowy dot. świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Jaworzna.”

Jednocześnie, wielokrotnie podkreślałem, że tematem sesji nadzwyczajnej zwoływanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym powinny być sprawy pilne, wymagające niezwłocznego podjęcia uchwał RM i takie, których z różnych przyczyn nie można procedować w trybie sesji zwyczajnej. W poruszanym przypadku sesja została zaplanowana już na 19.12.2019, została rozszerzona o interesujący radnych punkt i odbyła się w zaplanowanym terminie, wyczerpując tym samym wniosek radnych.”

Będziemy informować na temat dalszych czynności w tej sprawie. 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki