Wacław Chudzikiewicz, działacz jaworznickiego SLD, wyraził opinię swoją i ugrupowania na temat usunięcia pomnika poświęconego „Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne”, które będzie głosowane na najbliższej sesji rady miejskiej. Zdaniem działaczy SLD jest to kolejny krok w zamazywaniu historii Jaworzna. Poniżej znajdziecie cały list.

REKLAMA

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Jaworznie protestuje przeciwko polityce historycznej prowadzonej w naszym mieście.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie usunięcia pomnika poświęconego „Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne”, jest kolejnym krokiem Pana Prezydenta Pawła Silberta do zamazania historii naszego miasta.

Od czasu jak opiekę nad miejscami pamięci narodowej przejął Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych to już będzie piąty zniszczony pomnik (miejsce pamięci).
„Pomnik ten zbudowano w 1961 r. tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli
w walkach o wolność narodową i społeczną. Pomnik zbudowany z granitowych bloków i stojącym symbolem górnika-żołnierza, który wysoko trzyma narodowy sztandar” – Kartki z dziejów Jaworzna mgr Czesław Kempiński.

Fakt, że w obrębie rynku zbudowano pomnik (za kwotę ok. 600 tys. zł.) z identyczną inskrypcją zmusza do zadania pytania o celowość takiego działania i celowość wydatkowania publicznych pieniędzy.

Gdyby przyjąć (w odniesieniu do miejsc pamięci) interpretację definicji prof. Bogusława Dunaj „że pomnik nie jest tylko elementem krajobrazu kulturowego, ale stanowi zmaterializowaną formę ducha czasu, w którym powstaje to należałoby zburzyć większość istniejących w mieście pomników w tym Pomnik Powieszonych Kolejarzy w Szczakowej (powstał w 1966 r.) A stwierdzenie że „mając na uwadze powyższe, trudno uznać, że wspomniany monument był dziedzictwem wartym zachowania” jest nieporozumieniem, gdyż należy sobie zadać pytanie:
Czy nie wartym zachowania jest treść, czy forma monumentu stanowiącego hołd dla mieszkańców naszego miasta, którzy w latach 1846 – 1945 walczyli o odzyskanie niepodległości przez Państwo Polskie.

Jeżeli treść: to dlaczego wydano tyle pieniędzy z kasy miejskiej na budowę w rynku pomnika o podobnej treści ?

Jeżeli forma: to komu przeszkadza symbol górnika-żołnierza.

To na wniosek ZM ZBOWiD został on postawiony w 1961 r.

Wacław Chudzikiewicz, Rada Miejska SLD w Jaworznie

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki