Wszyscy już wiedzą, wszyscy już mówią, nikt tak naprawdę nie wie, o co chodzi. Gmina Miasta Jaworzna jak co roku przyznało dotacje dla jaworznickich klubów sportowych. My postanowiliśmy się przyjrzeć temu nieco wnikliwiej. Wyciągamy wnioski i zadajemy pytania.

REKLAMA

Na przestrzeni 3 ostatnich lat miasto Jaworzno wydało na sport 2 950 000 zł, z czego z roku na rok coraz mniej. W roku 2018 wydatkowano z budżetu miasta 1 000 000 zł, dotując tą kwotą 23 kluby sportowe. Rok później, choć kwota nie uległa zmianie, to klubów przybyło. Wnioskować więc można, że przynajmniej niektórym klubom dotacja została zmniejszona i to znacząco. Kwota ta musiała pokryć przecież jeszcze dwa dodatkowe kluby, które dołączyły do podziału dotacji w 2019 roku. Ponadto zwiększenie kwot, przyznawanych niektórym klubom, pomniejszyło pulę dla innych klubów. Dotacje na rok 2020 to już wyższa liga. Bo na taką samą ilość klubów sportowych, co w uprzednim roku (w liczbie 25), miasto obcięło dotację o równo 50 000 zł.

Być może w oczach urzędników sport w Jaworznie stoi na coraz to niższym poziomie i dla tego kwota przyznana na rok 2020 jest niższa.

Czym tak naprawdę kieruje się UM, dzieląc pieniądze mieszkańców, nikt nie wie. Zatem pytamy, jakie są kryteria?

A jak się kształtuje rozdział kwoty przeznaczonej na dofinansowanie poszczególnych klubów? Tutaj najłatwiej nam będzie przedstawić sytuację na podstawie klubów piłkarskich. Nie od dzisiaj wiadomo, że tych w Jaworznie jest 4. To te, które wystawiają drużyny seniorów w różnych ligach. Każdy z tych klubów oczywiście prowadzi również drużyny młodszych roczników. Do grupy klubów piłkarskich dołączają oczywiście typowe szkółki piłkarskie.

To jak to jest? Mówi się, że Szczakowianka Jaworzno dostała (w stosunku do ubiegłego roku) 10 000 więcej. Nie tak do końca: przypomnijmy, że kiedy Szczakowianka grała jeszcze w IV lidze (2018) – Jaworzno przeznaczyło na dofinansowanie klubu 231 000 . W ubiegłym roku, kiedy drużyna spadła do ligi okręgowej, kwotę dotacji obniżono o 76 000 zł, co dało kwotę 155 000 zł. Teraz kiedy to Szczakowianka ma wielką szansę na powrót do IV ligi, w 2020 roku miasto przydziela tylko o 10 000 zł więcej, czyli kwotę 165 000 zł. Należy nadmienić, że owa kwota ma wystarczyć na potrzeby rundy wiosennej ligi okręgowej oraz ew. połowę IV ligi.

A jak to się ma do A klasowego zespołu, który w tym sezonie prze do przodu i tutaj również mówi się sporo o awansie ligowym? Jeszcze rok temu LKS Zgoda Byczyna dostała dofinansowanie 76 000 zł. W tym roku jest mniej, chociaż drużyna ma sporą szansę awansować do ligi okręgowej. Mniej i to aż o 7 000 zł. Jak na tę ligę, to naprawdę sporo. Jak wszyscy LKS Zgoda Byczyna szkoli młodych piłkarzy. Tutaj mamy jeszcze sekcję tenisa stołowego, a więc należało o tym nadmienić.

A co z LKS Ciężkowianką Jaworzno? Górna tabela A klasy, tak samo, jak w ubiegłym sezonie. Ciężkowiance Jaworzno przyznano aż o 10 000 mniej niż w ubiegłym roku. Pytamy zatem dlaczego?

Rozumiemy, że Victoria 1918 Jaworzno ma w tym sezonie nieco niższe wyniki, niż się spodziewano i tutaj „trzeba było” uszczknąć 5 000 zł w stosunku do roku poprzedniego. Nie rozumiemy tylko, dlaczego drużyna w 2019 roku dostała dotację wyższą niż w roku 2018 o kwotę równą 32 125 zł. Z czego to wynika, że ta sama liga, różne lata, i różne kwoty przyznawane wyszczególnionym drużynom? Należy nadmienić, że Victoria to również sekcja szermierki, a tutaj spadku formy nie zauważyliśmy.

Z problemami takimi nie spotkały się szkółki piłkarskie, które w ostatnich latach nie borykały się z obniżeniem dotacji, wręcz przeciwnie. Mamy nadzieję, że zarówno Górnik Jaworzno (87 000 zł), jak i Akademia 2012 Jaworzno (63 000 zł) wyszkoli młody narybek na światowej klasy zawodników.

Są wnioski, uchwała i zarządzenia. Jest również czynnik ludzki. No właśnie … jaki?

jargal

Zarządzenie Nr PI.0050.39.2020
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji celowych na wsparcie rozwoju sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.), § 10 ust. 1 i 2 Warunków i trybu finansowania rozwoju sportu stanowiących załącznik do uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu oraz ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2022)
oraz § 7 ust. 1 zarządzenia Nr OR.120.82.2011 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie, z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaję niżej wymienionym klubom sportowym dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu
ze środków zabezpieczonych w dziale 926 rozdz. 92695 § 2820 budżetu miasta Jaworzna na 2020 r.

Lp.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Klub Sportowy „Górnik”
w Jaworznie

Sport – piłkarski Górnik”

87 000,00

2

VICTORIA 1918 Jaworzno

2020 – Victoria tylko zwycięstwo”

145 000,00

3

Ludowy Klub Sportowy
„Zgoda Byczyna”

Sportowa Zgoda”

69 000,00

4

Ludowy Klub Sportowy „Ciężkowianka” Jaworzno

70 lat z Ciężkowianką”

70 000,00

5

Jaworznickie Stowarzyszenie Piłkarskie „Szczakowianka”

Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych Szczakowianka 2020 – sportowa energia”

165 000,00

6

Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012

Sportowe Jaworzno 2020”

63 000,00

7

Uczniowski Klub Sportowy
„Fair Play”

Bilard sportem wszystkich”

28 000,00

8

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

Uczestnictwo w śląskiej siatkarskiej lidze mini-siatkówki, młodzików, kadetów, juniorów i I Lidze Śląskiej seniorów w sezonie 2019/2020 i 2020/21”

70 000,00

9

Stowarzyszenie Sportowe „Akademia Boksu Roberta Gortata”

W drodze po marzenia”

30 000,00

10

Jaworznicki Klub Bokserski „Jawor” Team

Boks jako sport, który uczy, pomaga i wychowuje”

45 000,00

11

Jaworznicki Klub Lekkoatletyczny „JAWOR”

Pesel nie jest wyznacznikiem sukcesu w sporcie”

12 000,00

12

Klub Nart Wodnych Jaworzno

Narty Wodne i Wakeboard 2020”

13 000,00

13

Klub Sportowy „WOLANT”

Razem łatwiej do celu”

20 000,00

14

Klub Sportowy ENERGETYK

Żeglujemy po sukcesy sportowe”

9 000,00

15

Klub Sportowy
„FIGHTING JAWORZNO”

Sport, integracja”

7 000,00

16

Polska Federacja
Ju-Jitsu i Kobudo

Ju-Jitsu – od dziecka do mistrza”

13 000,00

17

Klub Karate Kyokushinkai Jaworzno

Karate Kyokushin – sportowa energia Jaworzna 2020”

9 000,00

18

Jaworznicki Klub Karate

Karate motywacją do działania”

9 000,00

19

Klub Sportowy „Sparta Jaworzno”

Walcz na macie w spartańskim klimacie”

13 000,00

20

Klub Sportów Walki „SATORI” Jaworzno

Ju-jitsu i Judo: trening czyni mistrzem”

35 000,00

21

Jaworznicka Szkoła
Guja Jiujutsu

Jaworzno miastem sportów walki”

10 000,00

22

Polska Organizacja Jiujutsu

Rozwój sportów walki w Jaworznie”

15 000,00

23

Klub Sportowy
„Rio Grappling Club”

Na co dzień, na zdrowie”

5 000,00

24

Klub Sportowy „WOJOWNIK JAWORZNO

Żyj zdrowo na sportowo”

4 000,00

25

Jaworznickie Towarzystwo Strzeleckie

Strzelectwo sportowe doskonałym sposobem
na fizyczny i psychiczny rozwój młodzieży”

4 000,00

RAZEM

950 000,00

§ 2

Dotacje celowe zostaną wypłacone na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta Jaworzno,
a klubami sportowymi wymienionymi w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. PREZYDENTA MIASTA
Monika Bryl
Zastępca Prezydenta Miasta

Poniżej przypominamy poprzednie lata dofinansowań na rzecz klubów sportowych:

2019:

Lp.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Klub Sportowy „Górnik”
w Jaworznie

Górnik – piłkarska pasja”

73 000,00

2

VICTORIA 1918 Jaworzno

Victoria – sportowa wizytówka miasta”

150 000,00

3

Ludowy Klub Sportowy
„Zgoda Byczyna”

Sport w Zgodzie”

76 000,00

4

Ludowy Klub Sportowy „Ciężkowianka” Jaworzno

Śladami Urbana”

80 000,00

5

Jaworznickie Stowarzyszenie Piłkarskie „Szczakowianka”

Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych Szczakowianka 2019 – sportowa energia”

155 000,00

6

Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012

Sportowe Jaworzno 2019”

60 000,00

7

Uczniowski Klub Sportowy
„Fair Play”

Bilard sportem wszystkich”

29 000,00

8

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Jaworzno

Teraz Twój ruch – przyszłość należy do odważnych”

19 600,00

9

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

Uczestnictwo w Śląskiej siatkarskiej Lidze Młodzików, Kadetów, Juniorów i Minisiatkówki”

78 500,00

10

Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu

Roberta Gortata

W drodze do olimpiady”

30 000,00

11

Jaworznicki Klub Bokserski „Jawor” Team

Boks jako sport, który uczy, pomaga i wychowuje”

50 000,00

12

Jaworznicki Klub Lekkoatletyczny „JAWOR”

Biegając i rywalizując z najlepszymi motywujemy innych i promujemy nasze miasto Jaworzno”

12 000,00

13

Klub Nart Wodnych Jaworzno

Narty Wodne i Wakeboard 2019”

18 000,00

14

Klub Sportowy „WOLANT”

Czy badminton to kometka – przekonaj się sam”

18 000,00

15

Klub Sportowy ENERGETYK

Żeglujemy po sukcesy sportowe”

12 000,00

16

Klub Sportowy
„FIGHTING JAWORZNO”

Trenuj Kickboxing”

8 000,00

17

Polska Federacja
Ju-Jitsu i Kobudo

Ju-Jitsu – od dziecka do mistrza”

15 000,00

18

Klub Karate „Kyokushinkai” Jaworzno

Karate Kyokushin – sportowa energia Jaworzna 2019”

10 000,00

19

Jaworznicki Klub Karate

Karate motywacją do działania”

10 000,00

20

Klub Sportowy Sparta Jaworzno

Trenując sporty walki wygrywasz życie”

13 000,00

21

Klub Sportów Walki „SATORI” Jaworzno

Ju-jitsu i Judo: trening czyni mistrzem”

39 900,00

22

Jaworznicka Szkoła
Guja Jiujutsu

Rozwój sportów walki w Jaworznie”

13 000,00

23

Polska Organizacja Jiujutsu

Jaworzno miastem sportów walki”

20 000,00

24

Klub Sportowy
„Rio Grappling Club”

Droga do olimpiady”

5 000,00

25

Uczniowski Klub Sportowy „K-2”

Wspinanie to wyzwanie”

5 000,00

RAZEM

1 000 000,00

2018:

Lp.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Klub Sportowy „Górnik”
w Jaworznie

Trenuj z Górnikiem”

73 000,00

2

VICTORIA 1918 Jaworzno

Victoria 1918 Jaworzno – od 100 lat dla Jaworznian”

117 875,00

3

Ludowy Klub Sportowy
„Zgoda Byczyna”

Sportowa zgoda”

74 925,00

4

Ludowy Klub Sportowy „Ciężkowianka” Jaworzno

Śladami Biało-Czerwonych”

79 250,00

5

Jaworznickie Stowarzyszenie Piłkarskie „Szczakowianka”

Przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych Szczakowianka 2018 – sportowa energia”

231 000,00

6

Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012

Sportowe Jaworzno 2018”

45 250,00

7

Uczniowski Klub Sportowy
„Fair Play”

Bilard sportem wszystkich”

28 280,00

8

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Jaworzno

Teraz Twój ruch – przyszłość należy do odważnych”

51 920,00

9

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

Uczestnictwo w Śląskiej siatkarskiej Lidze Młodzików, Kadetów i Mini-siatkówki”

52 500,00

10

Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu Roberta Gortata

W drodze po mistrzostwo”

26 000,00

11

Jaworznicki Klub Bokserski „Jawor” Team

Boks jako sport, który uczy, pomaga i wychowuje”

47 000,00

12

Jaworznicki Klub Lekkoatletyczny „JAWOR”

W zdrowej rywalizacji po nominacje olimpijskie”

6 000,00

13

Klub Nart Wodnych Jaworzno

Narty Wodne i Wakeboard 2018”

16 000,00

14

Klub Sportowy „WOLANT”

Chcesz być szybki jak lotka, zagraj z nami”

17 000,00

15

Klub Sportowy ENERGETYK

Żeglujemy po sukcesy sportowe”

16 000,00

16

Klub Sportowy
„FIGHTING JAWORZNO”

Żyj aktywnie ze sportem przez cały rok”

10 000,00

17

Polska Federacja
Ju Jitsu i Kobudo

Ju-Jitsu – od dziecka do mistrza”

15 000,00

18

Klub Karate „Kyokushinkai” Jaworzno

Karate Kyokushin – sportowa energia Jaworzna 2018”

20 000,00

19

Jaworznicki Klub Karate

Karate motywacją do działania”

5 000,00

20

Klub Sportowy Sparta Jaworzno

Kształtowanie młodych charakterów poprzez aktywne spędzanie czasu na macie”

13 000,00

21

Klub Sportów Walki „SATORI” Jaworzno

Ju-jitsu i Judo: trening czyni mistrzem”

27 000,00

22

Jaworznicka Szkoła
Guja Jiujutsu

Rozwój sportów walki w Jaworznie”

5 000,00

23

Polska Organizacja Jiujutsu

Jaworzno miastem sportów walki”

23 000,00

RAZEM

1 000 000,00

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki