Emerytury – wyższe limity dla osób dorabiających do świadczenia. Zmiana weszła życie 1 marca.

REKLAMA

Zmiana limitów dotyczy emerytów i rencistów pobierających swoje świadczenia, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego.

Jak więc prezentują się nowe limity? W przypadku, gdy świadczeniobiorca nie przekroczy 3639,10 zł dochodu miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości; 3639,10 zł – 6758,20 zł skutkowało będzie zmniejszeniem świadczenia, a przekroczenie 6758,20 zł spowoduje, że pieniądze nie zostaną wypłacone.

O przekroczeniu ustalonego poziomu dochodów należy powiadomić ZUS.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki