Urząd miejski opublikował raport z działań podległych mu jednostek w trakcie epidemii koronawirusa. Miejskie instytucje pracują w ograniczonym zakresie, ale jak widać, w dalszym ciągu realizują najważniejsze zadania.

REKLAMA

 

Urząd Miejski w Jaworznie:

 • W budynku głównym Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33) funkcjonuje punkt kancelaryjny do obsługi pilnych spraw interesantów. Dodatkowo jest zapewniony kontakt telefoniczny i mailowy z każdą komórką urzędu.
 • Mieszkańcy nadal mają możliwość zasięgnięcia opinii prawnej za pośrednictwem funkcjonujących w mieście Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Pracownicy urzędu umawiają mieszkańców do konkretnych radców i adwokatów na konsultacje telefoniczną. Rejestracja pod nr telefonu: 510 970 680.
 • Do dyspozycji mieszkańców jest też biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w którym pracownicy udzielają porad telefonicznie lub mailowo.
 • Odwołany został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr nr 3/159, 3/153, 3/154 w obr. 1026, położonych w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie, który ogłoszony był na dzień 1 kwietnia 2020 r.
 • Mieszkańcy złożyli w formie elektronicznej 10 wniosków o przedłużenie istniejących umów lub wydzierżawienie nowych terenów gminnych), wpłynęły dwa wnioski o zakup działki.
 • Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje petentów wyłącznie dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Strony, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie. W okresie od 13 marca do 25 marca przyjęto za pośrednictwem platformy ePUPA, poczty tradycyjnej i skrzynki mailowej 74 wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 • Inwestycje miejskie – obecnie realizowane zadania (prace postępują zgodnie z przyjętymi harmonogramami):
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • roboty prac remontowych w pomieszczeniach budynku Hali Widowiskowo-Sportowej,
  • rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24,
  • rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina,       
  • rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie – zagospodarowanie zielenią,
  • budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową ul. 11 Listopada w Jaworznie, w ramach budowy Obwodnicy Północnej – wykonanie dokumentacji projektowej,
  • zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Podłęże.
 • Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje obsługę programu usuwania wyrobów zawierających azbest z ternu miasta Jaworzna w 2020 roku” oraz dotacji do przyłączy knalizacyjnych. Kontakt telefoniczny i mailowy z wnioskodawcami programu.
 • Wydział Edukacji zbiera na bieżąco informacje w zakresie możliwości dostępu przez uczniów do internetu oraz możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego w celu pomocy w organizowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie nauki na odległość, oraz:
  • obecnie trwa również przygotowywanie upoważnień dla dyrektorów szkół celem bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego do realizacji kształcenia na odległość na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemów oświatowych oraz wzoru umowy użyczenia,
  • realizacja zadań w zakresie analizy wpływu zmian zapisów ustawy o dotowaniu szkół niepublicznych dla dorosłych na wysokość udzielanych dotacji,
  • bieżące sporządzanie not księgowych za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Jaworzna a zamieszkałe na terenie innych gmin,
  • korespondencja przychodząca/ sprawy bieżące/ weryfikacja poprawności danych portalu Obsługi Dotacji Placówek Niepublicznych,
  • udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na telefony, e maile od dyrektorów, nauczycieli i rodziców dotyczących rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów na odległość,
  • analiza projektów arkuszy organizacyjnych 50 jednostek oświatowych z terenu miasta Jaworzna przygotowanych przez dyrektorów celem terminowego i prawidłowego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Straż Miejska, służby:

 • W całym mieście wygłaszane są komunikaty o stanie epidemii przez: Policję, Straż Miejską, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Na potrzeby skutecznego powiadamiania mieszkańców, zamówiono megafony samochodowe dla jednostek OSP.
 • Straż Miejska prowadzi kontrole miejsc ewentualnego grupowania się osób w przestrzeni publicznej, w celu przeciwdziałania gromadzeniu się dzieci i młodzieży oraz organizowaniu spotkań i wspólnej zabawy większych grup osób.
 • Funkcjonariusze jaworznickiej policji są głównymi realizatorami kontroli przestrzegania warunków kwarantanny nałożonej na mieszkańców Jaworzna. Zgodnie z przekazywanym zapotrzebowaniem na siły i środki przez KWP w Katowicach funkcjonariusze jaworznickiej policji w systemie 12-sto godzinnym kierowani są do ochrony granicy południowej RP w zakresie przestrzegania nałożonych zakazów.
 • Na prośbę Prezydenta Miasta wystosowano do wszystkich zarządców i administratorów nieruchomości, prośbę o wsparcie akcji informacyjnej i wywieszenie w widocznych miejscach przygotowanych przez Urząd Miejski plakatów ostrzegających przed koronawirusem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • Wypłacono wszystkie świadczenia za miesiąc marzec br. (świadczenia wychowawcze – 500+, rodzinne, alimentacyjne, zasiłki stałe i okresowe).
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji są świadczone dla 32 osób, w tym dla 14 osób dostarczane są posiłki przygotowywane przez Jadłodajnię Miejską.
 • Stowarzyszenie „Nasza Przystań” obejmuje wsparciem w miejscu zamieszkania 3 osoby – pensjonariuszy dziennych domów pomocy społecznej.    
 • W noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Łukasiewicza przebywa 50 osób. Ciepłe posiłki oraz suchy prowiant (śniadania i kolacje) są dowożone z Jadłodajni Miejskiej.
 • W schronisku dla bezdomnych kobiet przy ul. Koszarowej przebywa 18 osób. Ciepłe posiłki oraz suchy prowiant (śniadania i kolacje) są dowożone z Jadłodajni Miejskiej.
 • W schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Solskiego przebywa 41 osób. Posiłki są przygotowywane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Charytatywne.    
 • W Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przebywa 108 osób. Opieka całodobowa.

Powiatowy Urząd Pracy:

 • Prowadzi bieżącą elektroniczną rejestrację przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy – z tej usługi skorzystało 31 osób.
 • Przyjmuje dokumenty potwierdzające uczestnictwo m.in. w stażach, szkoleniach – mailowo.
 • Odroczył rozpoczęcie stażu lub termin zawarcia umowy o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków pracodawców.
 • Czasowo zawiesił szkolenia będące w trakcie realizacji przez instytucję szkoleniową.
 • Przeprowadził nabóru wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – poprzez przesyłanie pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską oraz w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem ePUAP. Dotychczas wpłynęły 43 wnioski Pracodawców.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

 • Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie we współpracy z jaworznickimi Wodociągami prowadzą dezynfekcję przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną. Wszystkie działania jaworznickich instytucji prowadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta.
 • Trwa porządkowanie przestrzeni publicznych: pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości na Rynku, pielęgnacja zieleni na Wodnym Placu Zabaw, usuwanie śmieci z pasa drogowego i jezdni, pozimowe zamiatanie stref w rejonie wysepek, usuwanie ubytków w jezdniach – m. in. ul. Moździerzowców, Dąbrowa Narodowa.
 • Dokonany został przedweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości i porządku w miejskich przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM (MCIT, Rynek, Rynki dzielnicowe, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw).
 • Kontynuowane są prace związane z wprowadzaniem docelowej organizacji ruchu – kontraruch rowerowy na ul. Sportowej, Różanej i Polowej.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 • Program „Mieszkanie za remont” – termin składania wniosków w programie mieszkanie za remont został wydłużony do 15 kwietnia br. Wnioski można wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Przydziału Mieszkań pod nr telefonu: 32 745 10 45.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

 • Wszyscy mieszkańcy mogą nadal korzystać z pomocy psychologów i pedagogów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pomoc świadczona jest przez telefon, mail, skype (po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem OIK).
 • OIK pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00-19.00, w piątek 7.00-15.00.
 • Osoby zmagające się z uzależnieniem od narkotyków mają zapewniony kontakt telefoniczny z terapeutą uzależnień w poniedziałki i wtorki w godzinach 14.00-19.00.
 • OIK zapewnia także wsparcie psychologiczne osobom, które podlegają kwarantannie i doświadczają silnego stresu w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Instytucje Kultury:

 • Ze względu na konieczność zamknięcia budynków bibliotek, muzeum, teatrów, orkiestr, domów kultury; jaworznickie instytucje kultury przygotowały wyjątkową ofertę, z której można skorzystać nie ruszając się z domów. W ramach akcji #UdomowionaKultura na fanpage’ach miejskich instytucji kultury udostępniane będą autorskie spektakle, koncerty, słuchowiska i audiobooki. Ale to nie wszystko! Dzięki akcji będziecie można wziąć udział w warsztatach artystycznych i teatralnych on-line, zostać członkiem klubu filmowego, wysłuchać arcyciekawych wykładów o sztuce, czy poznać niezwykle twórcze sposoby na spędzanie czasu z dzieciakami. Wszystkie działania na bieżąco zamieszczanie są na stronach jaworznickich instytucji kultury (Teatr Sztuk w Jaworznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, „eM Band”, „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Miejskie Centrum Kultury i Sportu), gdzie cyklicznie udostępniane będą kolejne wydarzenia i premiery.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

 • Opracowano plan pracy zdalnej lekarzy ZLO oraz zmieniono organizację świadczeń medycyny pracy. Przyjęcie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółki poprzez wprowadzenie porad lekarskich zdalnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
 • W związku z zarządzeniem Wojewody Śląskiego ograniczającym możliwość wykonywania badań radiologicznych w szpitalach podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia tego typu świadczeń w innych podmiotach.
 • Zmiana planu higieny, zwiększenie częstotliwości odkażania powierzchni w poczekalniach, zlecenie montażu w każdej poczekalni pojemników ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk.
 • Spółka wdrożyła system zdalnych porad telefonicznych, dostępnych pod numerem 32 616 34 79. Od poniedziałku, 23 marca uruchomiona została strona www.zlo-jaworzno.pl/e-rejestracja. Pod tym adresem możliwe jest zarezerwowanie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, zamówienie niezbędnych leków oraz umówienie się na zdalną wizytę. W najbliższych dniach wprowadzone zostaną także wideokonsultację z wykorzystaniem komputera, tableta lub smartfona z kamerą. ZLO jako podmiot odpowiedzialny za obsługę medyczną części mieszkańców naszego miasta, nieustannie wdraża nowe procedury oraz rozszerza możliwość bezpiecznego korzystania z porad specjalistów, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – wysłano sms-y do 4700 pacjentów z Przychodni Kościuszko, zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • W czasie trwania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Jaworznie – wprowadza się wyłącznie porady telefoniczne. Pacjencji, którzy chcieliby skorzystać z usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowtnej w Jaworznie powinni zadzwonić pod numer telefonu 32 616 35 79. Po rozmowie telefonicznej, lekarz dyżurny zadecyduje o zasadności osobistego stawienia się w tutejszej placówce (budynek ZLO Sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 235).

Wodociągi Jaworzno:

 • Przy pomocy wody wysokoozonowanej, która powstaje dzięki „ozonatorce”, dezynfekowane są pojazdy oraz urządzenia techniczne. Teraz służby miejskie, w tym MZDiM, w walce z koronawirusem wykorzystują wodę wysokoozonową do dezynfekcji i mycia wiat przystankowych. Odgazowana woda wysokoozonowa (OWWO) zabija bakterie i wirusy, a przy tym jest bezpieczna dla ludzi, skóry człowieka, środowiska naturalnego, a także dla urządzeń i infrastruktury.
 • Woda dostarczana mieszkańcom Jaworzna spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest ona w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.
 • Wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.

Komunikacja miejska (PKM Jaworzno):

Od 12 marca 2020 r. obowiązują – w celu minimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem – następujące ograniczenia:

 • Codziennie każdy autobus poddawany jest dodatkowej dezynfekcji. Specjalnymi środkami przecierane są wszelkie powierzchnie, których dotykają pasażerowie (szczególnie poręcze, przyciski, kasowniki itp.).
 • W pojazdach zostały wydzielone strefy w pobliżu kabin kierowców niedostępne dla podróżnych.
 • Tymczasowo nie można korzystać z przednich drzwi.
 • Tymczasowo wstrzymana została sprzedaż biletów przez kierowców.
 • W autobusie może znajdować się maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących.
 • W autobusach wyposażonych w klimatyzację odblokowane zostaną zamki w oknach, aby możliwe było wietrzenie wnętrza.
 • Zawieszone zostanie wykorzystywanie przez kierowców funkcji otwierania tylko wybranych drzwi przez pasażerów na przystankach.
 • Ponadto, od 17 marca 2020 r. zostało zamknięte Centrum Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z wydawaniem nowych kart, a także z obsługą reklamacji Jaworznickiej Karty Miejskiej załatwiane są drogą elektroniczną (specjalny adres e-mailowy).
 • W związku z odwołaniem zajęć w placówkach edukacyjnych od 16 marca 2020 r. do odwołania w dni powszednie nie kursują linie: 321 i 328, a na liniach: 311, 367 i 370 obowiązują specjalne rozkłady jazdy na dni robocze wolne od nauki szkolnej. Nie są także wykonywane specjalnie oznaczone kursy na liniach: A, 304 i 350. Od 21 marca 2020 r. zawieszone zostało wykonywanie nocnych kursów linii E i w całości została zawieszona linia N2.
 • Kursy z największą liczbą podróżnych obsługiwane są obecnie podwójnymi autobusami. Z kolei na linie zostały skierowane największe dostępne pojazdy.
 • W siedzibie PKM – ograniczono liczbę pracowników obecnych w biurowcu do minimum (pozostałe osoby pracują w trybie zdalnym). Wprowadzono ogólnie dostępne środki dezynfekcji osobistej.

zródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki