Nowe linie kolejowe przebiegające przez Jaworzno – miasto opublikowało swoje stanowisko. Po naszych publikacjach na stronie jaworznickiego Urzędu Miejskiego pojawiło się oświadczenie władz miasta na temat budowy nowych linii kolejowych, które miałyby przebiegać przez miasto.

REKLAMA

Stanowisko gminy publikujemy poniżej:

Gmina Miasta Jaworzna, po zapoznaniu się z wariantami przebiegu Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących przez teren Jaworzna (woj. śląskie) zamieszczonymi na www.konsultacje.cpk.pl i dokładnym ich przeanalizowaniu, wyraża negatywną opinię dla wskazanych przebiegów. Nasze stanowisko opiera się na kwestiach znaczącego pominięcia uwarunkowań lokalnych w postaci istniejącej spójnej struktury urbanistycznej, terenów przyrodniczo cennych (w szczególności tych objętych ochroną) oraz morfologii  terenu. Opis istotnych kolizji z obszarami (elementami infrastruktury) wymagającymi ochrony do przedstawionych obecnie wariantów w Studium Lokalizacyjnym CPK przesyłamy w załączeniu.

Wyrażamy zrozumienie dla strategicznej ogólnokrajowej potrzeby budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, której celem jest zunifikowanie systemów transportowych kraju w ramach sieci intermodalnych oraz zwiększenie potencjału przewozowego transportu szynowego. Nie możemy jednak zgodzić się z tym, że zaproponowane warianty powodują przecięcie Jaworzna w newralgicznych miejscach. Dotyczy to kluczowych kwestii ekologicznych i ochrony przyrody. Proponowane warianty dzielą spójne kompleksy leśne i korytarze migracyjne zwierząt, wkraczają w obszary objęte ustanowionymi prawnie formami ochrony przyrody, a także ingerują w newralgiczne – w zurbanizowanej przestrzeni – tereny zieleni urządzonej o przeznaczeniu publicznym. Proponowane obecnie trasy powodują także konieczność wyburzenia całych ciągów zabudowań mieszkalnych i nieodwracalnie okaleczą strukturę przestrzenną miasta. Należy także zaznaczyć, że żaden z przedstawionych wariantów nie przewiduje budowy w Jaworznie stacji kolejowej, która byłaby motorem rozwoju dla miasta i regionu.

Jaworzno dysponuje terenami, które pozwoliłyby zaproponować rozwiązania alternatywne i zaprojektować linię, w taki sposób, aby jak najmniej obciążała miasto, wpisując się w uwarunkowania lokalne. Deklarujemy współpracę nad nowymi rozwiązaniami, zapewniającymi uzyskanie oczekiwanych efektów rozwojowych dla kraju, regionu i naszego miasta.

Urząd przypomniał również, że sami mieszkańcy mogą do 10 marca zgłaszać uwagi co do projektu. Odpowiednie formularze znajdziecie TUTAJ.

Nowe linie kolejowe dużych prędkości przez Jaworzno

foto: UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement