W TAURON Wydobycie wdrożono szereg  działań prewencyjnych w zakresie organizacji czasu pracy w zakładach górniczych, zabezpieczenia środków ochronnych i wdrożenia nowych zasad prowadzenia transportu ludzi zarówno wyciągami szybowymi, jak i wyrobiskami podziemnymi. Zmiany wprowadzono z uwzględnieniem możliwości technicznych zakładów górniczych Spółki.

REKLAMA

Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie gromadzenia się i przebywania pracowników w dużych skupiskach.

Działania te zrealizowano między innymi poprzez dodatkowe uruchomienie do jazdy ludzi szybów rezerwowych, z wyznaczeniem godzin pracy dedykowanych dla poszczególnych oddziałów produkcyjnych; ograniczenie do połowy ilości osób przebywających na piętrze klatki wyciągu szybowego oraz w wagonikach transportowych kolei podziemnej, a także poprzez indywidualne korzystanie ze środków transportu pionowego przez pracowników zatrudnieniowych na stanowiskach kluczowych dla utrzymania ruchu zakładu górniczego (tj. ratownicy, obsługa pomp głównego odwodnienia, sygnaliści i maszyniści urządzeń szybowych, elektrycy głównych rozdzielni).

Zmiana organizacji ruchu załogi szybami spowodowała również zmianę korzystania z łaźni pracowniczej oraz innych miejsc na powierzchni zakładów górniczych Spółki skutkującą ograniczeniem gromadzenia się w tych miejscach dużej ilości pracowników.

Prowadzona jest również okresowa dezynfekcja klatek wyciągów szybowych, wagonów kolejek podziemnych i innych środków transportu załogi w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz wyznaczonych miejscach na powierzchni zakładów górniczych.

Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej.

Górnicy pytają o bezpieczeństwo. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na kopalni

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement