REKLAMA

W związku z polityką informacyjną na temat koronawirusa SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej w dniu 06 kwietnia 2020:

– liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni – 1

– liczba osób poddana kwarantannie z nałożoną decyzją administracyjną – 30

– liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – 0

– liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 68

– liczba ozdrowieńców – 0

– liczba zgonów – 0

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki