Obecna sytuacja na świecie bardzo mocno zweryfikuje rynek pracy i kompetencje pracowników.

REKLAMA

Nie od dzisiaj wiadomo, która z branż musi liczyć się tymczasowym wygaszeniem działalności i masowym zwalnianiem pracowników, a które branże będą zwiększały zatrudnienie. Ta sytuacja też mocno zweryfikuje posiadane przez pracowników kompetencje i umiejętności. Nie każdy bowiem odnajdzie się na rynku pracy, jaki zastanie po wygaszeniu epidemii.

Obecnie totalnego zamknięcia doczekała się branża turystyczna, eventowa i hotelarska. Bardzo mocno spowolniły branże: gastronomiczna – ratują się te firmy, które świadczą usługi na dowóz, automotive, sklepy odzieżowe, fryzjerzy, salony kosmetyczne – wprowadzone przez rząd restrykcje spowodowały zamknięcie lokali. Na pierwszy ogień oczywiście pójdą do zwolnień pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowach zlecenie, a w następnej kolejności osoby pracujące na umowach o pracę.

W najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione w sektorze IT, telekomunikacji, w branży budowlanej oraz nieruchomości. Rekrutacja nie słabnie także w farmacji, retail, FMCG czy e-commerce. Jak można przeczytać na stronie Personnel Service, wg analityków pracę może stracić w najbliższym czasie co 15 pracownik czyli ok. 2 mln ludzi, co może doprowadzić do wzrostu bezrobocia do 10%.

Co pozostanie tym zwolnionym, kiedy sytuacja w kraju zacznie powoli wracać do normy? Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Wiele osób będzie zmuszonych do nabycia nowych kwalifikacji, podnoszenia już posiadanych czy zmiany zawodu, często też na mniej aspirujący niż dotychczas wykonywany. Sytuacja materialna wielu osób dość mocno się zmieni, a pracodawcy będą zatrudniać tylko personel wykwalifikowany, zmotywowany, posiadający predyspozycje do pracy na danym stanowisku, ponieważ dotychczasowy rynek pracownika właśnie się skończył.

Jakie te osoby będą miały więc możliwości? Po pierwsze będą szukały nowej pracy, zainwestują w siebie z własnych zasobów ale po drugie zostają osoby mniej zamożne, które nie zainwestują z własnej kieszeni. Wówczas będzie można skorzystać z projektów finansowanych ze środków unijnych, w ramach których będzie można odbyć szkolenie zawodowe, uzyskać stypendium oraz skorzystać z płatnych staży oferowanych w ramach tych projektów.

Dla wielu osób, będzie to szansa na zmianę zawodu czy podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie praktyki zawodowej. Udział w stażu pozwoli niektórym na zatrudnienie w miejscu odbywania stażu. Dla pracodawców, to także będzie odciążenie, ponieważ przez pierwsze trzy miesiące staż będzie opłacony ze środków projektu, a pracodawca w tym czasie będzie miał możliwość przeszkolić i sprawdzić nową kadrę.

W projektach udział wziąć mogą osoby w każdym wieku, z tym że projekty są podzielone na dwie kategorie wiekowe: od 18 do 29 lat oraz projekty po 30 roku życia oraz mają swoje wytyczne. W tych drugich, poza osobami biernymi zawodowo udział będą mogły wziąć osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, ubogo pracujące oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych. Także nowe projekty nie zamykają się tylko na osoby bezrobotne czy bierne zawodowo. Z warunkami przystąpienia do projektów można się zapoznać na https://www.letowskiconsulting.pl/projekty-europejskie/ .

W projektach realizowane są szkolenia z zawodów deficytowych ale także w takich zawodach w jakich jest zapotrzebowanie pracodawców lub wynika to z predyspozycji uczestników projektów. Najczęściej szkolenia dotyczą branży IT – tej obecnie najbardziej potrzebującej pracowników, spawaczy, e-commerce, gastronomii, branży kosmetycznej, kadr i płac, księgowości i wiele innych. Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy, także wielu Beneficjentów zmusi do realizacji szkoleń wg zapotrzebowania pracodawców, którzy będą mieli duże braki kadrowe.

Najprostszą drogą przystąpienia do projektu jest znalezienie listy Beneficjentów projektów w swoim województwie na stronie Wojewódzkiego Urzędy Pracy lub poszukać w Internecie firm zajmujących się profesjonalną realizacją takich projektów. Każdy uczestnik projektu może liczyć na wsparcie doradcy zawodowego, który ustala indywidualnie profil uczestnika i jego predyspozycje zawodowe na podstawie dostępnych narzędzi. Uczestnik otrzyma także wsparcie pośredników pracy, którzy pomogą znaleźć miejsce odbycia stażu adekwatne do potrzeb pracownika i pracodawcy. Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie zawodowe uczestników projektów i finalnie doprowadzić do jego zatrudnienia.

Rynek pracy zmieniać się będzie teraz dynamicznie. Dla wielu osób obecna sytuacja będzie trudna do zaakceptowania, a tym bardziej zmiany jakie się będą na nim pojawiały. Niemalże w każdym województwie, są firmy zajmujące się realizacją projektów unijnych: dla osób poszukujących i dla pracujących. Nie bójmy się podnosić kwalifikacji i szukać nowych rozwiązań, tym bardziej, że mamy jeszcze dzisiaj możliwość korzystania z bezpłatnych form wsparcia.

Dowiedz się więcej na www.letowskiconsulting.pl

W czasie epidemii wspierajmy lokalne firmy, kupuj produkt i usługę w swoim mieście.

Reklama w ramach akcji Wspieraj Lokalną Przedsiębiorczość.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki