Koronawirus – jak postępować z odpadami, które mogły mieć kontakt z wirusem? Gdzie powinny wyrzucać śmieci osoby objęte kwarantanną? Co zrobić z jednorazowymi rękawiczkami po wyjściu ze sklepu?

REKLAMA

Odpowiedzi na te pytania udzielili resort klimatu i Główny Inspektor Sanitarny.

Osoby zdrowe – powinny wyrzucać środki ochronne (np. maseczki i rękawiczki używane w komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów itp.) do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby objęte kwarantanną – powinny swoje środki zapobiegawcze zbierać do osobnych worków, które dopiero po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby chore lub te, co do których istnieje podejrzenie choroby:

• powinny gromadzić swoje odpady w worku w miarę możliwości spryskanym preparatem wirusobójczym,
• worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać,
• po zapełnieniu worka, człowiek przebywający w izolacji zawiązuje go i wystawia z pomieszczenia, w którym przebywa,
• zalecane jest odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka,
• osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) worek do drugiego, zawiązuje go i zabezpiecza przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka, następnie przenosi go (w rękawiczkach) do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieszcza w oznakowanym pojemniku,
• przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem i przenoszeniem odpadów z miejsca izolacji, należy umyć i/lub zdezynfekować ręce;
• odpady, których nie można łączyć z innymi (np. zużyty sprzęt elektryczny, baterie, świetlówki) powinny być pozostawione w domu w osobnych workach na czas izolacji i przekazane do systemu gminnego, do specjalnie oznaczonych pojemników, po opuszczeniu miejsca izolacji.

Osoby mające bezpośredni kontakt z odpadami osób chorych powinny:

• stosować środki ochrony indywidualnej: gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież roboczą i ochronną,
• ściśle przestrzegać podwyższonych norm higieny, w tym regularnie dezynfekować używane urządzenia i kabiny samochodowe,
• pracodawcy zobowiązani są do wyposażenia takich pracowników w dozowniki z płynem wirusobójczym do rąk.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki