Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr.9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie ogłosiła, że nie będzie w tej szkole pierwszej klasy. Rodzice nie chcą się zgodzić i twierdzą , że to pierwszy krok do likwidacji placówki.

REKLAMA

W internecie wystosowali petycję, można się  z nią zapoznać poniżej:

W imieniu rodziców dzieci, które w roku 2020/2021 miały rozpocząć naukę w klasie pierwszej, w Szkole Podstawowej nr.9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie oraz rodziców dzieci pozostałych klas, PROTESTUJEMY przeciwko decyzji o „nieutworzeniu” w roku szkolnym 2020/2021 klasy pierwszej.

Pomimo wiedzy o niedużej liczbie dzieci  z rocznika 2013 należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr. 9 im. Henryka Sienkiewicza, Urząd Miasta otworzył rekrutację na rok 2020/2021. Ośmioro dzieci zostało zapisanych do szkoły na ten rok (dzieci chętnych, których rodzice interesowali się szkołą było więcej).

W dniu 04.03.2020r. ukazała się informacja na stronie szkoły:

W związku z bardzo małą liczbą dzieci zgłoszonych do klasy pierwszej naszej szkoły, informuję, że w wyniku uzgodnień z organem prowadzącym nie zostanie utworzona w roku szkolnym 2020/2021 klasa pierwsza. Zwracam się z prośbą o zapisywanie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 10 – Szczakowa, Szkoły Podstawowej nr 12 – Długoszyn lub innej po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.”

Rodzice zostali wprowadzeni w błąd i zapisywali dzieci do szkoły obwodowej, nie  mając możliwości wyboru innej szkoły. Obecnie w nerwowej atmosferze poszukują szkół dla swoich pociech.

W czasach, kiedy nauczyciele i rodzice borykają się z problemami wychowawczymi dzieci, brakiem umiejętności społecznych oraz brakiem akceptacji rówieśniczej oraz kiedy aspekty te są dużo bardziej nabrzmiałe niż przyswajanie wiedzy przez dzieci, Urząd Miasta Jaworzna podejmuje decyzje o nie utworzeniu klasy pierwszej w szkole, która ma tzw. „domową atmosferę” i przyjazne środowisko zarówno dla dzieci jak i rodziców. Sytuacja taka może doprowadzić do zamknięcia szkoły, na co nie ma zgody rodziców.

Dzieci w naszej szkole, bez względu na wiek, klasę, spędzają razem czas poza lekcjami, przyjaźnią się ze sobą, wykazują dużą akceptację dla całej społeczności szkolnej. W dobie szerokiego dostępu do edukacji my rodzice, nie obawiamy się o poziom wykształcenia ale bardziej o poprawny rozwój psychiczny, przyjaźnie oraz dbamy o kultywowanie przywiązania do społeczności lokalnej, w której przebywają  nasze pociechy.

Pielęgnujemy przyjaźnie całych rodzin i wraz z dziećmi prosimy o utrzymanie naszego środowiska szkolnego, które tak bardzo zjednoczyło się w walce o obronę najstarszej a jednocześnie najtańszej w utrzymaniu szkoły w Jaworznie.

Mamy wiedzę, że wielu rodziców z innych szkół bardzo chętnie zapisałoby dzieci do szkoły nr. 9 w następnych latach, potrzebujemy tylko zapewnienia, że nasza szkoła może czuć się bezpiecznie i możemy jako rodzice inwestować w nią czas i pieniądze. Z danych demograficznych wynika, że w ciągu kolejnych lat roczniki są liczniejsze (rocznik 2016 -20 uczniów).

Zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Jaworzna oraz Kuratorium Oświaty o otwarcie pierwszej klasy w roku 2020/2021 i umożliwienie kontynuacji nauki w szkole. W trudnym dla nas czasie pandemii COVID-19 oraz innych zagrażających chorób potrzebujemy małych, bezpiecznych szkół.

My jako rodzice zapewniamy, że będziemy inwestować siły i środki materialne w utrzymanie szkoły Szkoły Podstawowej nr 9, im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie.

https://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_decyzji_nieutworzenia_klasy_pierwszej_w_szkole_podstawowej_nr_9_w_jaworznie

Fot: http://www.sp9.jaworzno.edu.pl/

Szkoły do zamknięcia

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki