Osiedle powstanie w okolicy ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej w spokojnej okolicy, około 1 km od ścisłego centrum Jaworzna, w miejscu doskonale skomunikowanym z pozostałymi częściami miasta oraz całym województwem śląskim i małopolskim. Głównym założeniem planowanej inwestycji jest stworzenie przestrzeni przyjaznej potencjalnym mieszkańcom.

REKLAMA

Inwestycja polega na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi, towarzyszącą infrastrukturą oraz elementami małej architektury. Działka na której powstaną budynki wielorodzinne zlokalizowana jest przy ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej, tuż za terenem nowego osiedla 8 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej „Na Skałce”.

Lokalizacja sprzyja rozwojowi tego typu form zamieszkania, ze względu na malowniczość przestrzeni jak również bliskość terenów rekreacyjnych oraz infrastruktury miejskiej.
Problem braku mieszkań dla młodych ludzi jest ciągle obecny w naszym regionie.

Ważna jest dla nas współpraca z Wydziałem Architektury w Jaworznie aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania dla nowego osiedla. W wyniku tych konsultacji ustalony zostanie ostateczny kształt osiedla. Dziś już wiemy, że na pewno zwiększy się ilość miejsc parkingowych oraz zmniejszy się liczba samych budynków. – mówią inwestorzy. 

W ramach nowego planu powstaną budynki wielorodzinne o niskiej zabudowie.

Planowane osiedle będzie otwarte, w niskiej, 4- kondygnacyjnej zabudowie, z dużą ilością zieleni wokół. Dostępne będą mieszkania o powierzchni od ok 26 m2 do 85 m2 wraz z miejscami parkingowymi. Na osiedlu przewidziany jest także plac zabaw.

Zespół budynków swoją bryłą i kompozycją ma wpisać się w otoczenie i wzbogacić je o nowe powierzchnie mieszkaniowe.

Bardzo dobra współpraca z Miastem pozwoli nam dopracować projekt osiedla spełniając oczekiwania zarówno Miasta jak i przede wszystkim stwarzając kameralne osiedle – miejsce dla nowych lokatorów, osób chcących się przeprowadzić do Jaworzna oraz nowe możliwości dla lokalnych mieszkańców. – mówią inwestorzy.

Już wkrótce więcej szczegółów.

Inwestorem jest: XENAKIS DEVELOPMENT Spółka z o.o. Sp. K.

https://www.xenakis.pl/

W tej sprawie Prezydent miasta podał do publicznej informacji komunikat:

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA

w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych w rejonie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie

Podaję do publicznej wiadomości, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne / Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi opublikowany został w dniu 12 marca 2020 r. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej realizowany na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 219). Inwestycja polega na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi, towarzyszącą infrastrukturą oraz elementami małej architektury na działkach nr 263, 261, 262, 127/31, 127/30, 127/29, 127/28, 127/7 w obr. 265 położonych w rejonie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 wyżej wymienionej ustawy, uwagi do wniosku można wnieść na piśmie na adres: Prezydent Miasta Jaworzna, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Grunwaldzka 52, 43-600 Jaworzno lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, to jest do dnia 2 kwietnia 2020 r. Pismo z uwagami powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego uwagę oraz przedmiot uwagi.

Z wnioskiem można zapoznać się także w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, 43-600 Jaworzno, pokój 27a i 28 w godzinach pracy urzędu.

Prezydent Miasta Jaworzna

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ