Ponad 12 tysięcy maseczek ochronnych dystrybuowanych jest wśród pracowników zakładów górniczych TAURON Wydobycie. To kolejne z szeregu przeciwwirusowych działań prewencyjnych w kopalniach Spółki.

REKLAMA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia od czwartku 16 kwietnia obowiązkowe będzie noszenie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej.
Wychodząc naprzeciw tym zaleceniom, TAURON Wydobycie wyposaża wszystkich pracowników w maseczki ochronne wielokrotnego użytku i rozpoczęło wewnętrzną kampanię informacyjną na temat profilaktyki ich stosowania. Jest to kolejne z działań prewencyjnych Spółki, mających na celu przeciwdziałanie potencjalnym zarażeniom wirusom.

Praktyczna ochrona kopalń

We wszystkich zakładach górniczych TAURON Wydobycie już od początku marca prowadzone są nadzwyczajne działania prewencyjne.
– Kopalnie TAURON Wydobycie to jedne z tych miejsc w przemyśle, które funkcjonują
w sposób ciągły, dlatego utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla pracowników zakładów górniczych jest dla mnie i całego zarządu Spółki najważniejsze. Naczelną zasadą działania jest teraz zapobieganie i ochrona, bo w sytuacji zagrożenia ważne jest odpowiedzialne zachowanie każdego z pracowników – podkreśla Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

W spółce działa ekspercki zespół kryzysowy powołany przez prezesa zarządu, który koordynuje nadzwyczajne działania związane z zapobieganiem wystąpieniu wśród pracowników koronawirusa.

W środkach przekazu na bieżąco aktualizowane są zalecenia i komunikaty służb sanitarnych. Każda osoba wchodząca na teren Spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała. Uwzględniając specyfikę i dostępność rozwiązań w poszczególnych zakładach górniczych Spółki zmieniono czasy jazdy załogi szybami.

Tam, gdzie to możliwe uruchomiono dodatkową jazdę załogi innymi szybami. Ograniczono liczbę osób przebywających na jednym piętrze klatki wyciągu szybowego oraz w wozach osobowych kolei podziemnej. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie gromadzenia się i przebywania pracowników w dużych skupiskach.

Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji
oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej. Na każdym z zakładów działają odpowiednio wyposażone punkty opatrunkowe i służby BHP gotowe do udzielenia całodobowo pomocy pracownikom, u których mogą wystąpić objawy zakażenia. Uruchomione zostały też okresowe dezynfekcje infrastruktury kopalń i wiele innych przedsięwzięć ochronnych.

Sytuacja jest na bieżąco analizowana i konsultowana z organami ochrony zdrowia publicznego.