Zniknie toaleta miejska przy ulicy Zielonej. Dowiedzieliśmy się z dokumentu „Międzysesyjna działalność prezydenta miasta Jaworzna. W tej sprawie pan prezydent Paweł Silbert powołał odpowiednią komisję.

REKLAMA

Czytamy w komunikacie:

„Powołanie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie wewnętrznej komisji do oceny, określenia sposobu dalszego zagospodarowania oraz likwidacji środka trwałego pn.: „Toaleta miejska – ul. Zielona”.”

Toaleta Jaworzno, ul. Zielona

Z niecierpliwością czekamy na informacje co ta komisja uradzi i jaki będzie nowy sposób dalszego zagospodarowania tego miejsca.

Toaleta Jaworzno, ul. Zielona
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki