Ponad 120 tys. zł otrzymają od Narodowego Centrum Kultury jaworzniccy uczestnicy programu Kultura w sieci.

REKLAMA

O udział w Kulturze w sieci starało się prawie 6000 podmiotów, z projektami na łącznie przeszło 471 mln zł. Ostatecznie w programie weźmie udział prawie 1200 beneficjentów, wśród których zostanie rozdysponowane 60 mln zł.

W gronie zwycięzców znalazły się podmioty z Jaworzna:

  • „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna z projektem KwarantGranie z Archetti- dofinansowanie 93 000,00 zł,
  • Muzeum Miasta Jaworzna z projektem Muzeum w sieci – wirtualne zwiedzanie Muzeum Miasta Jaworzna – dofinansowanie 35 000,00 zł.

O udział w programie starało się jeszcze kilka innych podmiotów z miasta, których zgłoszenia niestety nie uzyskały odpowiedniej do kwalifikacji ilości punktów.

Jak możemy przeczytać na stronie organizatora, Narodowego Centrum Kultury, celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki