Co najmniej do 18 maja pozostaną zamknięte miejskie przedszkola i żłobek. Ostateczna decyzja co do terminu ich ponownego otwarcia zależeć będzie od sytuacji epidemicznej w mieście i regionie.

REKLAMA

Urząd miejski opracował już niezbędne procedury dotyczące higieny, dezynfekcji pomieszczeń czy urządzeń. Skonsultowano również z rodzicami dzieci uczęszczających do miejskich placówek oświatowych zainteresowanie powrotem ich pociech do przedszkoli i żłobka. Opracowane założenia przed otwarciem placówek będą konsultowane z sanepidem.

Obecnie dyrektorzy miejskich placówek pracują nad spełnieniem norm sanitarnych w podlegających im przedszkolach i żłobku, oraz zapewnieniem bezpieczeństwa personelowi oraz dzieciom.

Przypomnijmy, że pierwotnie rząd sugerował otwarcie żłobków i przedszkoli 6 maja, co w zderzeniu z rzeczywistością okazało się niemożliwe do zrealizowania bez narażania personelu placówek oraz uczęszczających tam dzieci.

 

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki