Wyrzuceni z kortów tenisowych przy ul. Krakowskiej (więcej TUTAJ) członkowie Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego złożyli w tej sprawie oficjalny protest do prezydenta Jaworzna i jaworznickiej Rady Miejskiej.

REKLAMA

Członkowie Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego twierdzą, że początkowo MCKiS zaproponował im podpisanie nowej umowy dotyczącej korzystania z kortów.

– Po otrzymaniu informacji w dniu 22.04.br. od dyrekcji MCKiS, że możemy przystąpić do przygotowywania kortów do sezonu, jednocześnie możemy przystąpić do podpisania umowy na dzierżawę kortów tenisowych.

Piszą, że najpierw zostali poinformowani przez MCKiS o możliwości rozpoczęcia prac na kortach, później zaś, już w trakcie przygotowywania terenów do sezonu, decyzję tę odwołano:

Prace porządkowe i remontowe zostały podjęte 24.04.br. aby przygotować korty do gry na 04.05 (miały skończyć się obostrzenia korzystania z obiektów typu korty tenisowe w wyniku sytuacji epidemicznej w kraju z powodu pandemii COVID-19) i mieszkańcy mogliby korzystając z ruchu na kortach tenisowych. 27.04 została przygotowana nawierzchnia kortu nr 1.

W godzinach popołudniowych, tego samego dnia, otrzymałem polecenie zaniechania prac naprawczych i opuszczenie kortów. Poinformowano mnie również, że w roku bieżącym umowa z JTT nie zostanie podpisana (Dyrekcja podjęła decyzję o rozpoczęciu remontu kortów we własnym zakresie), a po ich remoncie, naprawa ogrodzenia, remont nawierzchni kortów nie będą nikomu dzierżawić kortów tylko utrzymywać we własnych strukturach – piszą członkowie stowarzyszenia w piśmie do prezydenta miasta.

(…) Plany remontowe dla kortów powinny być przeprowadzone w miesiącach w których nie korzysta się z kortów, a uwzględniając łagodną zimę oraz zakładając że pieniądze na remont były w planie budżetu na 2020 rok, remont można było przeprowadzić do miesiąca kwietnia i uruchomić korty. Tym samym można też było powiadomić o planach Stowarzyszenie już na początku roku, a nie po rozpoczęciu przygotowania kortów przez JTT – czytamy dalej.

Przypominają też, że to głównie dzięki nim korty w ogóle funkcjonowały:

– Korty istniejące od lat 50 ubiegłego wieku, od ponad 40 były oczkiem w głowie zapaleńców i społeczników, którzy dbali o krzewienie coraz popularniejszej dyscypliny sportu wśród mieszkańców Jaworzna. Ci ludzie, zrzeszeni i niezrzeszeni, rokrocznie stawali na wysokości zadania i przygotowali korty do gry przed sezonem, jak i dbali o nie w trakcie jego trwania.

MCKiS miał nie partycypować w kosztach bieżącego utrzymania terenu:

Kilkukrotne rozmowy z kierownictwem MCKiS dotyczące pomocy w zakupie materiałów potrzebnych do bieżącej konserwacji, przede wszystkim ogrodzenia, nie przynosiły nigdy wymiernych efektów.

Przedstawiciele JTT są oburzeni decyzją MCKiS o zakończeniu współpracy ze towarzystwem, uważają ją za pochopną i nie rozumieją jej:

– Jest to dla nas skandaliczna decyzja, podjęta ad hoc, bez żadnych konsultacji czy rozmów. Przy jej podjęciu kierowano się niezrozumiałym dla nas zasadami, tym bardziej że JTT regulował należności z tytułu użytkowania bez opieszałości i zaległości, oraz MCKiS w ciągu 12 lat w których JTT opiekowało się kortami a MCKiS nie wnosiło uwag czy zastrzeżeń pracy JTT.

Członkowie JTT czują się wykorzystani przez MCKiS i chcą w sprawie kortów spotkania z prezydentem miasta:

Wnioskujemy o możliwość spotkanie z Panem Prezydentem w celu umożliwienia przedstawienia naszych argumentów dla funkcjonowania kortów tenisowych w Jaworznie oraz możliwości rozwoju tenisa w Jaworznie – piszą na zakończanie członkowie Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego.

Całą treść pisma możecie przeczytać poniżej:
O sprawie pisaliśmy wcześniej:

Wykopali ich z kortów tenisowych na Krakowskiej – nadchodzą zmiany

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ

  1. Kilka razy doświadczałem podobnej sytuacji w różnych sprawach, już jako student w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W tej i wielu podobnych sytuacjach nasuwa się słynne powiedzenie o białym inaczej, który zrobił swoje i może odejść w domyśle bez zwyczajowego dziękuję, że nie wspomnę o wynagrodzeniu.