REKLAMA

System Express Elixir został wdrożony przez KIR jako jeden z pierwszych systemów przelewów ekspresowych na świecie. Choć użytkownicy mieli szansę przekonać się o wyjątkowych możliwościach bardzo szybko, to zapewne niewielu spodziewało się tak ogromnego wzrostu popularności tego rozwiązania w ostatnim czasie. Wzrost ten, jak pokazują analizy KIR, jest naprawdę imponujący. W czym tkwi tajemnica sukcesu przelewów natychmiastowych Express Elixir?

Czym jest Express Elixir?

Express Elixir to jeden z systemów rozliczeniowych stworzonych przez KIR – instytucję o kluczowym znaczeniu dla elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Cechą szczególną systemu Express Elixir jest obsługa przelewów ekspresowych, zwanych również natychmiastowymi.

W opinii Narodowego Banku Polskiego Express Elixir jest systemem o kategorii SIPS (z ang. Systemically Important Payment System), czyli systemowo ważnym i mającym niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania polskiej bankowości. Pełni istotną rolę w sprawnym obiegu informacji płatniczych, umożliwiając realizację przelewów natychmiastowych, w tym również przelewów na numer telefonu.

W jakim tempie rośnie liczba i wartość przelewów ekpresowych?

Statystyki systemu Express Elixir pokazują wyraźnie, że tempo wrostu liczby i wartości przelewów natychmiastowych jest równie ekspresowe, jak same transakcje. Porównując tylko pierwszy kwartał roku ubiegłego (2019) z obecnym (2020), otrzymujemy następujące wyniki:

  • Styczeń – liczba zrealizowanych przelewów zwiększyła się rok do roku o 108 proc., a ich wartość o 56 proc.
  • Luty – liczba zrealizowanych w 2020 roku przelewów zwiększyła się w porównaniu do roku 2019 o 123 proc., a ich wartość wzrosła o 64 proc.
  • Marzec – liczba zrealizowanych przelewów w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 111 proc., a ich wartość aż o 60 proc.

Jak widać, przelewy natychmiastowe Express Elixir stają się coraz powszechniejszą formą rozliczeń, a ich popularność rośnie naprawdę błyskawicznie.

Co wpływa na wzrost popularności Express Elixir?

Przelewy natychmiastowe, wykonywane za pomocą systemu Express Elixir, to rozwiązanie posiadające wiele zalet. Wśród nich można wymienić przede wszystkim:

  • dostępność – system jest aktywny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku;
  • szybkość – czas niezbędny na wykonanie przelewu liczony jest w sekundach;
  • pewność – Express Elixir zapewnia natychmiastowe potwierdzenie dokonania płatności;
  • bezpieczeństwo – gwarantem bezpieczeństwa przelewów ekspresowych oraz przekazywanych za ich pomocą  środków jest KIR.

Przelewy natychmiastowe Express Elixir pozwalają przede wszystkim na znacznie lepsze zarządzanie płynnością finansową, zarówno w przypadku ogromnych przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. Niezależnie od odbiorcy oraz kwot przekazywanych przelewem natychmiastowym, użytkownik może być pewien, że dotrą one do adresata natychmiast, nawet jeśli przelew zostanie wykonany w ostatniej chwili.